Politisk enighed om indsats mod asbest

Bred aftale skal forebygge udsættelse for asbest

Selv om det er mere end 30 år siden, at asbest blev forbudt i Danmark, er der stadig risiko for at blive udsat for det farlige stof. Derfor har et bredt politisk flertal nu indgået en aftale, hvis formål er at sikre, at færre ansatte i byggeriet udsættes.

asbesthuset

Udsættelsen sker først og fremmest, hvis man arbejder i gamle bygninger, hvor det engang så udbredte materiale dukker op med jævne mellemrum. Også elektrikere risikerer i flere sammenhænge at støde på asbest under arbejdet.

Tidligere på året fremsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter 20 anbefalinger til mulige forebyggende initiativer. Det er disse anbefalinger, der nu ligger til grund for den politiske aftale.

Fire hovedtemaer

I overskriftform er temaerne i anbefalingerne:

  • Styrkelse af forundersøgelser i byggeriet
  • Klarhed om roller og pligter
  • Fælles kommunikationsindsats om asbest
  • Øvrige forslag

Vejledning og kommunikation

Mere konkret indebærer det blandt andet:

  • En ny branchevejledning om forundersøgelser samt en revidering af eksisterende vejledningsmaterialer
  • at det i regler og vejledninger om asbest tydeliggøres hvilke aktører, der har hvilke pligter
  • at Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (BFA) i Bygge & Anlæg og Arbejdstilsynet gennemfører en koordineret formidlings- og kommunikationsindsats om asbest
  • at Arbejdstilsynet udarbejder en redegørelse om håndtering af og erfaringer med asbestområdet, som arbejdsmarkedets parter derefter skal drøfte
  • og endelig skal der være dialog med relevante forskningsinstitutioner om opbygning af mere viden på asbestområdet.

Bred aftale

Aftalen er indgået mellem regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

BFA i Bygge & Anlæg har tidligere lanceret hjemmesiden ’asbesthuset’ (se illustrationen herover). Her kan man se, hvor farerne lurer og ikke mindst er der gode råd om, hvad man stiller op, hvis man støder på asbest.