Personlige værnemidler

Personlige værnemidler er nødvendige de steder, hvor der er risiko for, at du kan komme til skade her og nu eller risiko for nedslidning af dele af din krop over tid.

Som udgangspunkt skal dit arbejde tilrettelægges på en sådan måde, at du ikke skal anvende personlige værnemidler. MEN det er ikke altid muligt.

Personlige værnemidler er, som det ligger i ordet, "personlige" og derfor dit eget værnemiddel, som du ikke skal dele med andre. Når du skal bruge personlige værnemidler, er det din arbejdsgiver, der skal betale.

Hvis det er påbudt på arbejdspladsen, skal du bære det personlige værnemiddel, som er påbudt.