Pensionsopsparing sikres for statsansatte

Pensionsforbedring: Efterladte kan få udbetalt opsparing ved tidligt dødsfald

Sampenskion sikring

76 procent af de statsansatte medlemmer af Dansk El-Forbund (DEF) har sagt ja til det indgåede forlig. Også helt overordnet er der stemt ja på statens område – ligesom det er tilfældet for kommuner og regioner.

Efter ja’et til overenskomsten fortæller pensionsselskabet Sampension, at ansatte i staten med pensionsordning i markedsrente hos selskabet fra 1. juni 2021 får forbedret deres pensionsordning med opsparingssikring: Det sikrer, at de penge, man har sparet op til livsvarig alderspension, udbetales til de efterladte, hvis man dør inden sin pensionering.

Som det er nu, bliver opsparingen overført til fællesskabet, hvis man dør, inden man går på pension. Når pengene i stedet går til de efterladte, vil alle medlemmers pensionsudbetalinger typisk blive 1-5 procent mindre, end den er i dag, fortæller Sampension.

Mulighed for fravalg

Som led i aftalen om indførsel af opsparingssikring vil medlemmer med fem år eller mindre til tidligste pensionsalder få mulighed for at fravælge opsparingssikring, fortæller selskabet.

Sampension skal have besked om fravalget senest 30. november 2021. Herefter kan opsparingssikring på Basispension ikke fravælges.

Man kan læse mere om opsparingssikring på Sampensions hjemmeside, hvor der også er orientering via en video.

sampension video