Pension

Medlemmer inden for stat, regioner og kommuner har i mange år været omfattet af en pensionsordning.

Den samlede procentindbetaling ligger på 12% af A-indkomsten for privatansatte og mellem 12 og 16% af den pensionsgivende løn for ansatte i stat, regioner og kommuner.

Der kan være variation i den måde pensionsselskaberne dækker medlemmerne på. Grundlaget for dækningen er, at de enkelte pensionsselskabers bestyres på baggrund af de midler, der indbetales og organisationernes holdning til, hvad der skal lægges vægt på ved pensionsordningerne. Derfor skal du kontakte dit pensionsselskab for yderligere information.

Der kan være tilfælde hvor virksomheden ikke er dækket af hverken PensionDanmark, Industriens Pension eller Sampension, her skal du høre i virksomheden om hvilket pensionsselskab du skal kontakte.

Hvad indeholder pensionen typisk?

Din pension indeholder typisk:

  • Alderspension
  • Invalidepension
  • Kritisk sygdom
  • Dødsfalsdssum

Pensionist eller efterlønsmodtager?

Overvejer du at stoppe på arbejdsmarkedet eller at gå på pension, kan du gå til værktøjet seniorklar.dk, der giver svar på en række spørgsmål, der er vigtige at overveje.