Pengene fosser ind i PensionDanmark

Økonomisk var 2016 et godt år for medlemmernes opsparing i selskabet

Flertallet af Dansk El-Forbunds medlemmer har via overenskomsten deres pensionsopsparing i PensionDanmark. Og her her bor pengene ganske godt: ”Flere medlemmer, højere pensionsindbetalinger, højt afkast og lavere omkostninger kendetegner 2016 for PensionDanmark,” hedder det i en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2016.

Årsrapport 2016 PensionDanmark

Formuen vokser støt, og medlemmernes samlede opsparinger er nu nået op over svimlende 200 mia. kroner. Beløbet blev i 2016 hjulpet på vej af indbetalinger på 12,8 mia. kroner og et investeringsafkast på 13 mia. kroner.

Samtidig er det lykkedes selskabet at reducere i forvejen lave administrationsomkostninger. Det fremgår i årsrapporten, at selskabet i 2016 indførte de første robotter til at overtage en række af de mere manuelle sagsbehandlingsopgaver, som rådgivere tidligere tog sig af – dermed er der frigjort ressourcer til andre formål og reduktion af omkostninger.

En væsentlig del af baggrunden for de fine tal er den positive vækst i Danmarks økonomi: Stigende beskæftigelse giver pensionsbidrag fra flere medlemmer: Antallet er nu tilbage på samme niveau som før finanskrisen for snart ti år siden.

Det fremgår også, at selskabet i dag har flere end 22.000 medlemmer, som nu kan kalde sig pensionsmillionærer. For fem år siden var tallet 700.

I årsrapporten kan man læse meget mere om emner som økonomi, forretningsmodeller og ikke mindst selskabets syn på samfundsansvar. For eksempel fremgår det, at aktieporteføljen overvåges og vurderes i forhold til arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø- og klimaforhold, korruption og god selskabsledelse.

Årsrapport 2016 PensionDanmark formue

Afkast 2016 PensionDanmark

2016 PensionDanmark omkostninger