Pas på skader ved julefrokosten

Skader opstået under personalefester kan anerkendes som arbejdsskade – men det gælder langt fra i alle tilfælde

Så er det igen sæson for julefrokoster og det, der følger med. Af og til er dette medfølgende af en mindre behagelig karakter.

Ofte vil en skade opstået under en julefrokost blive betragtet som en arbejdsskade og dermed udløse erstatning. Men det er ikke altid tilfældet.

illustration af jura, julefrokost og arbejdsskader

Hovedreglerne kan findes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) hjemmeside. Her fremgår det, at hvis ansatte kommer til skade under en personalefest eller en julefrokost, som arbejdsgiver deltager i, vil den ansatte normalt være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Og omvendt: Hvis arbejdsgiveren ikke deltager i begivenheden, og den ikke er et naturligt led i arbejdet, så vil de ansatte ikke være omfattet af loven.

Afklaring

AES opremser en længere række spørgsmål, der vil blive stillet for at afklare, om det er den ene eller anden situation, der gør sig gældende. Blandt andet

  • om arrangementet blev afholdt i eller uden for arbejdstiden
  • hvad formålet med arrangementet var
  • om arbejdsgiver eller repræsentanter for arbejdsgiver deltog i arrangementet.
Ikke en arbejdsskade

En af de mere tvivlsomme sager blev sidste år i december omtalt hos Kammeradvokaten. Den drejede sig om en kvinde, der besvimede under natmaden til julefrokosten på sit arbejde.

Hun faldt, vred sit knæ og slog det ned i nogle fliser. Efterfølgende fik hun konstateret en meniskskade i knæet.

I første omgang havde Ankestyrelsen vurderet, at der var tale om en arbejdsskade, selv om selve besvimelsen ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade, da den skyldtes kvindens egne forhold. Men Østre Landsret kom frem til, at meniskskaden ikke var en følge af hendes arbejde eller af de forhold, det foregik under.

Kammeradvokaten konstaterer, at dommen ”er et eksempel på, at der ikke foreligger en arbejdsskade, såfremt den ikke har en tilknytning til arbejdet. Der skal kunne peges på forhold ved arbejdet som årsag til en skade.”