Pas på oktober-ulykkerne

Antallet af arbejdsulykker blandt elektrikere stiger, når temperaturen falder og dagene bliver korte

Pas på derude: Med oktober kommer løvfaldet og temperaturfaldet – og stigningen i antallet af arbejdsulykker blandt elektrikerne.

Arbejdsulykker - AT's ulykkesstatistik oktober 2019

Selv om måneden stadig er ung, har Arbejdstilsynet (AT) her i oktober allerede registreret 23 arbejdsulykker på området ’elinstallation’, og langt de fleste er sket i kategorien ’håndværkspræget arbejde’. Til sammenligning havde januar med 53 ulykker årets hidtil laveste antal for en måned.

I oktober sidste år registrerede myndigheden 94 arbejdsulykker på området elinstallation – og igen næsten alle inden for det håndværksprægede arbejde. Det var det højeste tal for en enkelt måned i 2018, hvor der sammenlagt skete 820 arbejdsulykker.

Også set over en længere årrække skiller oktober sig ud. I AT’s ulykkesstatistik på amid.dk kan man umiddelbart se tallene fra og med 2014 til nu, og opgørelsen måned for måned viser, at oktober er den måned, hvor der sammenlagt er er sket næstflest arbejdsulykker – kun overgået af september med fem ulykker.

Men her hører det med til billedet, at mens der for de første ni måneder – og altså også for september – i sammentællingen er tal for månederne i seks år, er der for oktober kun tal for fem år plus – indtil nu – ti dage. Det er derfor desværre nok kun et spørgsmål om få dage, før oktober ’overhaler’ september i dette regnskab.

Også november- og decembertallene er kun for fem år, men disse tal er for de fem år så lave, at der skal gå grueligt meget galt for, at tallene for i år vil ændre på, at oktober er klart værst.

I alt er der i år frem til nu registreret 599 arbejdsulykker på området elinstallation. Og der er altså god grund til at frygte oktober og være lidt ekstra forsigtig lige nu, hvor dagene for alvor bliver kortere.