Pænt hop i antallet af nye uddannelsesaftaler

… men desværre også i andelen af korte aftaler på elektrikerområdet

August gav et pænt stort antal nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. Den positive udvikling kan dermed se ud til at være vendt tilbage efter en nedgangsperiode.

Praktikpladsstatistik elektriker august 2019

Den mindre gode nyhed er, at voldsomt mange af aftalerne er af den korte type. Både Dansk El-Forbund og installatørernes organisation Tekniq Arbejdsgiverne fraråder af mange grunde den udbredte brug af denne type aftaler.

Udviklingen kan ses i tallene fra Undervisningsministeriet seneste praktikpladsstatistik, der netop er udsendt. I alt blev der indgået 316 nye aftaler på elektrikerområdet, mens 39 blev optaget i skolepraktik. På begge områder er der tale om ret store stigninger i forhold til tallet for august sidste år, hvor tallene var henholdsvis 275 og 14.

Ikke mindre end 139 af de indgåede aftaler var af den korte type, mens kun 86 var ordinære aftaler. De øvrige var restaftaler. Hvis man ser bort fra restaftalerne, var det altså ikke mindre end 61,8 procent af de nye aftaler, som var for korte perioder.

I tabellen øverst på siden ses de generelle tal for det seneste år. Tabellen herunder viser fordelingen på aftaletyper i august 2019.

Praktikpladsstatistik elektriker august 2019 - aftaletyper