Pæne udsigter til el-job

Forventningerne til beskæftigelsen på el-området er stort set tilbage på niveauet fra før coronakrisen

diagram - konjunktur el 09-20

Det tegner igen fint for elektrikernes jobmuligheder: Efter de noget pessimistiske meldinger i april og marts er forventningerne til den kommende beskæftigelse på området elinstallation tilbage, hvor de var før corona-krisen greb landet.

Det fremgår af  tal fra Danmarks Statistik, der har offentliggjort det seneste konjunkturbarometer for erhvervene. Et kig i tallene bag de overordnede tendenser viser for el-området et nettotal på ni i september.

Det er næsten det samme som i januar og februar: Her var nettotallet ti.

Et nettotal viser for forskellen mellem de procentdele af virksomheder inden for området el-installation, der venter henholdsvis en positiv og negativ udvikling på beskæftigelsesområdet de kommende tre måneder. Når tallet er positivt, venter flertallet en positiv udvikling, og omvendt når det er negativt.

I april var nettotallet nede på minus 40 – et klart udtryk for den chokeffekt, nedlukningen i marts medførte. Siden rettede det sig langsomt op igen, og med septembertallet har forventningerne i branchen været positive de seneste tre måneder.

Også på bygge- og anlægsområdet som helhed er forventningerne til beskæftigelsen positive. Dog er optimismen med tallet tre for september lidt mindre udtalt end på el-området.