Pæne lønstigninger i 2021

Elektrikere på timeløn fik i gennemsnit en lønstigning på 3,36 procent. Samlet blev den gennemsnitlige stigning på 2,38 procent

lønstat 21 illustration

Den gennemsnitlige løn for elektrikerne i Dansk El-Forbund (DEF) steg i 2021 med 2,38 procent. Tallet er et gennemsnit for alle løntyper, og det er en pæn stigning i forhold til året før, hvor den samlede stigning var på 1,38 procent.

Stigningen fremgår af den nye lønstatistik, som man kan studere i detaljer her på def.dk. Statistikken viser også, at stigningerne i 2021 var lidt ujævnt fordelt.

Timelønnen steg med 3,36 procent i gennemsnit. Her lå industriområdet højest med 3,74 procent, mens installationsområdet fulgte godt op med 3,33 procent. Her trak ’øvrige’ det samlede gennemsnit lidt ned med 0,6 procent.

For månedslønnede blev den samlede stigning på beskedne 0,03 procent. Her var det industrien, der trak ned med resultatet minus 1,26 procent, mens installation steg med 1,16 procent.

Tallene for timelønnede omfatter næsten udelukkende det private område, mens der for månedslønnede er en vis forskel på det private og det offentlige område. For privatansatte faldt den gennemsnitlige månedsløn med 0,74 procent, mens den for offentligt ansatte steg med 2,45 procent.

På akkordområdet blev den gennemsnitlige stigning på 0,35 procent.

Forbundssekretær i DEF Ole Tue Hansen, der har statistikken som sit ansvarsområde, fortæller videre, at tallene på lærlingeområdet endnu ikke er færdiganalyserede, men at det ser ud til, at langt den største del af lærlingene kun får tariffen.