Pæne halvårstal fra PensionDanmark

Selskabet betegner resultaterne i første halvår 2017 som ’tilfredsstillende’

pengesedler

Fremgangen i dansk økonomi og beskæftigelse kan tydeligt ses i PensionDanmarks regnskab for 1. halvår 2017. Det fortæller selskabet i en præsentation af halvårsrapporten.

Indbetalinger af pensionsbidrag for medarbejderne på PensionDanmarks 24.700 virksomhedskunder slog rekord med 6,8 mia. kroner trukket af en fremgang på syv procent i de løbende præmier. Antallet af medlemmer er nu oppe på 705.000.

Investeringsafkastet blev på 8 mia. kroner før skat i 1. halvår. Det svarer til, at et 40-årigt medlem fik forrentet sin opsparing med fem procent, mens et 65-årigt medlem fik en forrentning på 3,3 pct.

Det regnskabsmæssige resultat blev 267 mio. kroner. Det er positivt påvirket af, at PensionDanmark i foråret vandt en sag ved Landsskatteretten. Afgørelsen betyder, at PensionDanmark får refunderet 218 mio. kr. fra SKAT.

Læs mere på PensionDanmarks hjemmeside