Pæne halvårstal fra Industriens Pension

Milliarderne rullede ind i det første halvår af 2019

Afkast Industriens Pension første ½-år 19 fordelt på aldre

Efter et ganske sløjt 2018 er tilstanden hos Industriens Pension vendt tilbage til det mere normale i 2019: Milliarderne ruller ind i pengekassen, hvor en stor del af Dansk-El-Forbunds medlemmer har deres pensionsopsparing.

Selskabet betegner i en pressemeddelelse selv resultatet som ’rigtig godt’. I årets første halvår blev afkastet for den samlede portefølje på 12,7 mia. kroner. Det svarer til 7,6 procent.

Dermed er billedet vendt efter et 2018, hvor afkastet for første gang i en lang årrække blev negativt. Og trods dette minus-år er det samlede billede også positivt, og det gennemsnitlige årlige afkast i Industriens Pension har over de seneste ti år været 8,7 procent.

I en uddybende omtale på selskabets hjemmesiden fremgår, at afkastet for den enkelte afhænger af vedkommendes alder. Det skyldes, at pensionsordningen i Industriens Pension er et livscyklusprodukt, og at investeringsrisikoen løbende tilpasses i forhold til det enkelte medlems alder – og afkastet bliver dermed også forskelligt. Det enkelte medlem kan se sit eget afkast på den ’private’ login-side.

I tabellen øverst på siden ses halvårets gennemsnitlige afkast fordelt på aldersgrupper. I diagrammet heruden ses afkastet de seneste fem år – halvåret 2019 indgår ikke.

Afkast Industriens Pension de seneste fem år