Pæne elektrikertal i uddannelsesstatistikken

Mange nye uddannelsesaftaler i august, men mange af dem er korte. Nyt højdepunkt for igangværende aftaler

Fremgangen fortsætter på uddannelsesområdet for elektrikerne: I august blev der indgået 268 nye uddannelsesaftaler.

Tallet fremgår af den nye praktikpladsstatistik fra Undervisningsministeriet. Det samlede antal aftaler indgået i år er dermed på 1.468, hvor tallet var 1.200 i juli.

elektrikerne p-statistik

I forhold til august for et år siden, hvor der i løbet af året var var indgået 1.310 nye aftaler, er der tale om en stigning på 12 procent. Stigningen er endnu mere markant, hvis man ser lidt længere tilbage: I august 2015 var der indgået 1.126 nye aftaler og i august 2014 kun 960.

Korte aftaler

Den lidt mindre gode nyhed er, at mange af aftalerne er for korte perioder. I alt var 95 af dem – langt over hver tredje – af denne type.

I alt er der i år indgået 535 aftaler for korte perioder. Det giver en procentdel på 36,4. Året før var der i august indgået 430 korte aftaler svarende til 32,8 procent.

Højdepunkt

Også antallet af igangværende aftaler er steget. I august var dette tal 4.016, og det er det højeste i en lang årrække. Bortset fra januar i år, hvor tallet var 4.011, har der ikke været over 4.000 meget længe.

I højkonjunkturen i 0’erne var der flere perioder med tal over 4.000. Der var således 4.885 i august 2007, og i august 2009 var tallet 4.539. Men kort efter slog effekten af krisen også igennem på dette område, og først i 2017 er der igen over 4.000 igangværende aftaler.

Endelig viser den nye praktikpladsstatistik, at der i august var 111 praktikpladssøgende på elektrikerområdet. I juli var tallet 176, mens det i august 2016 var 144.