Overenskomster – Staten

Statens overenskomster og cirkulærer

Som statsansat er du omfattet af en hovedaftale, en fællesoverenskomst og en organisationsaftale samt Statens løncirkulærer.

Du vil bemærke, at overenskomsterne ikke indeholder regler om arbejdstid, barsel, Ny Løn etc. Derfor er der udarbejdet forskellige cirkulæreskrivelser, som du vil være omfattet af.

Aftaler om rådighedsvagt, tillægsbetaling, overarbejde, weekend m.m. findes i Tjenestemændenes arbejdsregler. 

De forskellige aftaler kan du finde her på siden, ligesom du kan bruge linket til Moderniseringsstyrelsen, hvor du kan finde de cirkulærer, som alle ansatte i staten er omfattet af.