Overenskomster

En af forbundets hovedopgaver er overenskomstforhandlingerne, som skal forberedes og gennemføres

Forbundet har ca. 70 forskellige overenskomster, der dækker meget forskellige virksomheder. På nuværende tidspunkt er ikke alle overenskomster lagt ind her på sitet, men vi supplerer løbende efter behov. Vi er sammen med TEKNIQ og Schultz ved at udvikle en samlet oversigt over overenskomster og fortolkning/voldgiftskendelser. Du finder link til El-Lovportalen her på siden.

Behandling af faglige problemer

En anden væsentlig opgave for DEF er behandling af faglige problemer. Igennem det fagretlige system løser vi uoverensstemmelser, der kan opstå på din arbejdsplads. Uoverensstemmelser bliver løst på mæglingsmøder, organisationsmøder, faglig voldgift, fællesmøder, eller arbejdsrets møder.

De sager, som vi behandler, drejer sig bl.a. om opsigelse, akkordaftaler, lokalaftaler, arbejdsnedlæggelser, pension, ferie, udearbejde, virksomhedsoverdragelser, Norgesarbejde osv. Antallet af faglige sager i forbundet. En stor del af de faglige sager kommer ikke til forbundet, men løses i de lokale afdelinger.

Dit overenskomstområde

Vælg det overenskomstområde, der er relevant for dig, i fanerne på siden.