Overenskomst – Regioner

Overenskomst mellem Danske Regioner (RLTN) og Håndværkerorganisationerne

Overenskomster, der er mellem bl.a. Dansk El-Forbund, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL), er normallønsoverenskomster. Det betyder, at de i en vis udstrækning virker som en minimallønsoverenskomst på løndelen.

Faglig håndbog

Du kan hente Faglig Håndbog med alle relevante aftaler for håndværkeroverenskomsterne her på siden. Håndbogen bliver løbende ajourført. Og du kan også se en oversigt over stedtillæg i hele landet samt læse om UHT-fonden, der tilgodeser håndværkere og teknikere beskæftiget inden for områderne teknik og miljø i regioner og kommuner.