Overenskomst – Kommuner

Overenskomst mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Håndværkerorganisationerne.

Overenskomster mellem bl.a. Dansk El-Forbund og Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) med normallønsoverenskomster vil i en vis udstrækning virke som en minimallønsoverenskomst på løndelen.

Faglig Håndbog, som du finder link til her på siden, indeholder alle relevante aftaler for håndværkeroverenskomsterne. Håndbogen bliver løbende ajourført. Via links på siden kan du også tilgå aftaler og overenskomster samt AKUT-fonden.