Overenskomst – Kommuner

Overenskomst mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Håndværkerorganisationerne.

Vi har på denne side forsøgt at samle alt hvad du har brug for at vide, når du som medlem af Dansk El-Forbund er ansat på en overenskomst under KL.
Er der noget du ikke kan finde, eller har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling: Find lokalafdeling

Overenskomst - kommuner
Overenskomst for håndværkere og IT-supportere (40.11)

Denne overenskomst er gældende for dig, som er ansat som elektriker i en kommune eller andre virksomheder eller selvejende institutioner, som er underlagt KL's overenskomster. Det er dog ikke gældende hvis du er tjenestemand, så skal du følge aftale 40.12.

Aftale for håndværkere og IT-supportere (40.12)

Denne overenskomst er gældende for dig, som er tjenestemand og er ansat som elektriker i en kommune eller andre virksomheder eller selvejende institutioner, som er underlagt KL's overenskomster.

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere (40.21 + 40.22)

Denne overenskomst er gældende for dig, som er assistent, mester, driftsleder eller værkfører og er ansat i en kommune eller andre virksomheder eller selvejende institutioner, som er underlagt KL's overenskomster.

Ansættelse - almindelig

Ansættelse - tjenestemand

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighed (04.89)

I denne aftale kan du læse om regler og vilkår for ikke normale arbejdstider.

Fællesaftale om lokal løndannelse (09.01)

Heri er beskrevet rettigheder og pligter for både ansatte og arbejdsgiver ved lokale lønforhandlinger.

Faglig håndbog

Faglig håndbog indeholder alle relevante aftaler for håndværkeroverenskomsterne. Håndbogen bliver løbende ajourført.

Central løndannelse

Ved overenskomstforhandlingerne er der fra centralt hold aftalt fastsatte lønstigninger. Vi har her lagt et eksternt link ind til en side hos Forhandlingsfællesskabet, hvor gældende løntabeller, procentreguleringer og beskrivelse af områdetillæg er samlet på en side.

Sundhedsordning

Dansk El-forbund har sammen med de andre håndværkerforbund, forhandlet en sundhedsordning til dig, som har din pensionsordning hos Sampension. Du kan læse mere om hvad og hvordan sundhedsordningen dækker her:

Sampension

Som offentligt ansat får du din arbejdsmarkedspension indsat hos Sampension.

Her kan du se en folder med en beskrivelse af de produkter, som du har adgang til hos Sampension:

Forhandlingsfællesskabet

Dansk El-Forbund er en del af forhandlingsfællesskabet, som bl.a. forhandler hovedoverenskomster og hovedaftaler på KL-området. Har du brug for at gå endnu mere i dybden med de forskellige emner, kan du finde alle aftaler, vejledninger og pjecer fra forhandlingsfællesskabet på deres hjemmeside.

Kursus for tillidsvalgte i kommuner og regioner

Vi har en aftale med Dansk Metal om, at vores tillidsrepræsentanter kan deltage på deres kurser for tillidsvalgte i kommuner og regioner.

Der er tale om et overbygningsseminar, så det er et krav fra vores side, at du har gennemført vores Grunduddannelse for tillidsvalgte, før du kan deltage på disse kurser.

For yderligere information eller tilmelding, skal du kontakte din lokalafdeling.

Kursusbeskrivelse findes hos Dansk Metal: