Optagelse i A-kassen

Du kan blive optaget i El-fagets arbejdsløshedskasse, hvis du arbejder inden for el-branchen som lønmodtager eller som selvstændig. 

Som medlem af A-kassen er du sikret økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs.

A-kassen udbetaler arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, efterløn og den skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde, efter du har fået dit efterlønsbevis.

A-kassen kan også bistå dig i forhold til de mange regler og krav i lovgivningen, så du kommer helskindet igennem.

Vi har koblingen til det omkringliggende arbejdsmarked, og kan guide dig hen imod de jobåbninger, der er. Og vi kan vejlede dig i forhold til løbende efteruddannelse, herunder udbetaling af VEU-godtgørelse.

Sådan bliver du optaget i A-kassen

Du bliver optaget i A-kassen via Mit DEF.

Hvad koster A-kassen?

Administrationsbidraget til A-kassen er forskelligt fra a-kasse til a-kasse. I El-fagets arbejdsløshedskasse opkræves 153.- kr. pr. måned (januar 2018).

Herudover skal du betale et statsbidrag, et bidrag til ATP og evt. efterlønsbidrag. Disse bidrag er ens i alle a-kasser.

Størrelsen af administrationsbidragene og de servicetilbud a-kasserne tilbyder, kan du se på Danske A-kassers hjemmeside.

Bidrag og satserne vil også kunne ses via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, under hovedoverskriften "Love og Regler"

Særligt for nyuddannede inden for el-branchen

Husk at søge om optagelse i El-fagets arbejdsløshedskasse inden 14 dage efter den dato, hvor du er udlært. Ellers mister du de særlige rettigheder, der gælder for dimittender. Du finder link til blanketten her på siden.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte A-kassen, hvis du har brug for hjælp.