Opsparere med små pensioner vinder skattesag

Fremover åbnes der igen for, at alle pensionister med små opsparinger kan få udbetalt deres pension som et engangsbeløb

Et betydeligt antal danskere med små pensionsopsparinger kan glæde sig over fornuftige skattevilkår, når opsparingen skal udbetales. En ny afgørelse fra Landsskatteretten betyder nemlig, at alle danskere med små pensioner fremover kan få udbetalt hele opsparingen som et samlet engangsbeløb til en beskatning på 40 procent.

Industriens Pension udbetaling screendump

Denne mulighed forsvandt pludselig for fire år siden, hvor SKAT ændrede praksis og begyndte at opkræve en afgift på 60 procent ved udbetaling af de små pensioner som et engangsbeløb til medlemmer, der selv har stået for den sidste del af indbetalingen. Frem til 2014 lå beskatningen ved denne type udbetalinger blot på 40 procent.

En sejr for opsparerne

I Industriens Pension, hvor et betydeligt antal medlemmer af Dansk El-Forbund, har deres pensionsordning, var man uenig i SKATs skærpede praksis. Derfor indbragte selskabet sagen for Landsskatteretten, der nu har givet Industriens Pension fuldt medhold.

– Afgørelsen er en stor sejr for opsparere med små pensioner. Vi har opfattet det som dybt urimeligt, at en del af disse medlemmer, som i forvejen kan se frem til en relativt lille indtægt som pensionister, blev underlagt særligt strikse regler fra SKAT, siger bestyrelsesformand i Industriens Pension, Mads Andersen, der også er næstformand i CO-industri.

Kan få betydning i hele branchen

Sagen vedrører udelukkende medlemmer, der i en periode selv har stået for indbetalingen på deres pensionsordning. Det kan for eksempel være medlemmer, der er blevet arbejdsløse eller syge i en periode, men ønsker at forsætte i pensionsordningen og dermed beholde deres forsikringsdækninger.

SKAT har valgt ikke at anke sagen til domstolene, og kendelsen i Landsskatteretten er dermed principiel og kan også få betydning for danskere med små opsparinger i andre pensionsselskaber.


Fakta om sagen

Ifølge Pensionsbeskatningsloven har pensionsopsparere med små pensioner mulighed for at få hele opsparingen udbetalt som et engangsbeløb til en beskatning på 40 procent, når de bliver alderspensionister.

Reglen om udbetaling af små pensioner som engangsbeløb til en afgift på 40 procent gælder kun for opsparinger, der svarer til løbende udbetalinger på højst 10.700 kr. om året som pensionist. Med så begrænsede opsparinger vil det typisk være en fordel i stedet at konvertere pensionen til et samlet engangsbeløb for på den måde helt at undgå løbende administrationsomkostninger.

SKAT meddelte i 2014 til Industriens Pension, at medlemmer, der i en periode selv har stået for indbetalingen på deres pensionsordning, ikke var omfattet af muligheden for en engangsudbetaling til en afgift på 40 procent.

Industriens Pension indbragte sagen for Landsskatteretten og har nu fået medhold i, at selvbetalere også har mulighed for at få udbetalt de små pensioner på én gang til 40 procent.