Opråb fra FH: Alle mand på dæk

En stor del af DEF’s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet til Topmøde i Nyborg og har fået alvorsord med på vejen: Organiseringen af lønmodtagerne halter

Nyborg 2

Alle mænd skal på dæk!

Skibet er ikke i fare for at synke, men at situationen er alvorlig, stod ret klart, da Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), tidligere i dag holdt en af de indledende taler på Dansk El-Forbunds Topmøde 2021. Omkring 400 tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte fra afdelinger og forbund deltager i todagesmødet, hvor løn- og arbejdsforhold, uddannelse og arbejdsmiljø er hovedtemaer.

Lizette Risgaard sagde, at fagbevægelsen er under pres fra to sider: Et arbejdsmarked under hastig forandring og vigende opbakning fra lønmodtagerne.

FH-formanden gennemgik en analyse, der blandt andet viser, at den andel af arbejdsstyrken, der er organiseret i FH-forbundene, fra 2000 til 2019 er faldet fra 62 til 39 procent. Her er den største udfordring ikke, som mange måske tror, de ’alternative’. Det store problem består i den store andel af arbejdsstyrken, der ikke er organiseret nogen steder overhovedet. Den andel er i perioden steget fra 25 til 33 procent.

Arbejdsmarked under forandring

Og de mange repræsentanter fra arbejdspladserne fik derfor en kraftig opfordring til at arbejde for sagen: Ved fælles hjælp kan situationen vendes – og den positive måde at anskue udfordringen på er, at de mange uorganiserede i stedet for at være et problem rent faktisk udgør et stort potentiale.

Lizette Risgaard talte også om arbejdsmarkedet under ændring – og det tema havde både næstformand Benny Yssing og forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen ofret stor opmærksomhed i deres velkomsttaler. De kommende ændringer bliver ikke mindst mærkbare på elområdet, hvor den grønne omstilling vil medføre både teknologiske og mandskabsmæssige udfordringer for branchen.

Basis for forbedringer

Samtidig er situationen den, at der er udsigt til både masser af beskæftigelse og måske også forbedringer i løn- og arbejdsforhold. Jørgen Juul Rasmussen trak en parallel til 1913, hvor branchen også manglede arbejdskraft.

Dengang lød forbundets opfordring til arbejdsgiverne, at en god måde at tiltrække arbejdskraften på, er at tilbyde gode løn og arbejdsforhold. Den samme opfordring kan fremsættes nu, mente han.

Han erkendte, at udviklingen på sigt – når eleverne i skolepraktik har fået lærepladser, når de sidste arbejdsløse elektrikere er kommet i arbejde, og når elevoptaget er øget markant – kan kræve, at der tilkaldes udenlandsk arbejdskraft. Det har forbundet ikke noget problem med og stiller sig også positiv for en konstruktiv deltagelse i disse bestræbelser.

Men forbundsformanden understregede, at udenlandsk, faglært arbejdskraft er netop dét – og ikke billig, løntrykkende arbejdskraft. Det lød til, at mødedeltagerne var enige med ham.

Jørgen Juul Rasmussen bandt mødetemaerne sammen i en afsluttende ’sløjfe’. Han opfordrede deltagerne til at bringe dette budskab med hjem: Det kan godt være, vi har travlt, mester. Men vi skal stadig kunne følge med. Og vi skal have tid til at opdatere vores viden og holde os ajour gennem efter- og videreuddannelse.

 

Topmødet

Topmødet for Dansk El-Forbunds tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter holdes hvert fjerde år – midtvejs mellem to kongresser. Mødet i år skulle derfor være holdt i 2020, men blev udsat på grund af Covid-19.