Opbremsning i uddannelsesboom fortsætter

… men der indgås dog stadig pænt med nye aftaler på elektrikerområdet

På elektrikerområdet har der snart længe været en markant vækst i antallet af nye uddannelsesaftaler, men nu er der for anden måned i træk sket en opbremsning i denne vækst. Men tallet er fortsat højt, og måske er der tale om, at aftalemængden nu stabiliserer sig i et relativt højt leje.

praktikpladsstatistik - nye aftaler på elektrikerområdet pr. september 2018

Undervisningsministeriet har netop udsendt den nye praktikpladsstatistik. Her fremgår det, at der i september blev indgået 182 nye uddannelsesaftaler. I september sidste år var tallet 198 – faldet er altså på mere end otte procent.

En stor del af aftalerne var af den korte slags. Det gjaldt 61 aftaler, mens 68 var ordinære – de øvrige var restaftaler.

Korte aftaler

Det store optag, der har kendetegnet området, ses også i antallet af igangværende aftaler. Her var tallet 4.420 i september mod 4.194 i samme måned sidste år.

Da den stærkt stigende andel af korte aftaler er et relativt nyt fænomen, er der fortsat pænt flere ordinære aftaler end korte blandt de igangværende aftaler – henholdsvis 2.222 og 1.231. De øvrige aftaler op til tallet 4.420 er restaftaler.

Praktikpladssøgende

Antallet af praktikpladssøgende var i september 61. På samme tid sidste år var det 58 .

Der er altså sket en stigning, hvor det modsatte gælder antallet af elever i skolepraktik. Her var tallet 337 i september og 401 på samme tid sidste år.

praktikpladsstatistik - aftaletyper på elektrikerområdet pr. september 2018

praktikpladsstatistik - igangværende aftaler pr. september 2018

praktikpladsstatistik - igangværende aftaler aftaletype pr. september 2018