Online - December 2017

Forbundet ønsker alle tillidsvalgte glædelig jul og takker for samarbejdet.

Overenskomstforhandlingerne i starten af 2017 har præget året. Vi nåede et godt resultat for medlemmerne og fik en meget høj stemmedeltagelse ved afstemningen af resultatet.

Arbejdet med organiseringsindsatsen bærer nu ”frugt”, da vi har stigning i medlemstallet, dog ikke så højt som vi havde håbet, men vi er på vej i den rigtige retning.

Især antallet af lærlingemedlemmer er på det højeste nogensinde. Det høje antal skyldes bl.a., at antallet af praktikpladser er steget. Men der er stadig unge, der mangler en praktikplads, så vi må håbe, at arbejdsgiverne vil ansætte, når de nu mangler arbejdskraft i virksomhederne.

2018 er på vej. Der er overenskomstforhandlinger på det offentlige område, og vi håber på et godt resultat. En velfungerende offentlig sektor er vigtig for velfærden.

Forbundets 32. kongres den 30/10-2/11 2018 afholdes i Århus, og den kommer til at sætte retningen for forbundets virke 4 år frem.

I ønskes en glædelig jul og et godt nytår, og vi takker for samarbejdet i 2017 og glæder os til at fortsætte det i 2018.

Venlig hilsen

Forbundsledelsen