Online adgang til 40 el-standarder

Dansk Standard har lavet en ’elektrisk pakke’

Allerede nu kan man blive klar til de udfordringerne fra den nye installationsbekendtgørelse og få elektronisk adgang til mere end 40 standarder. Det fortæller Dansk Standard (DS) på sin hjemmeside.

kabel-illustration

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli, hvorefter de gamle stærkstrømsbestemmelser udfases og i løbet af en toårig overgangsperiode afløses af internationale standarder. DS har samlet standarderne fra DS/HD 60364-serien i ’Elinstallationspakken’, som giver brugeren elektronisk adgang til standarderne.

Der er tale om et abonnement. Med et sådant pakkeabonnement kan standarderne læses online i fuldtekst, uanset om det er fra pc, smartphone eller tablet – og kan altså tilgås fra både kontoret, bilen og hos kunden.

DS fortæller, at der fortsat arbejdes på tilretninger af de nationale afvigelser, og at der derfor kommer flere ændringer. Disse er inkluderet i abonnementet på pakken, og systemet opdateres også, hvis standarderne erstattes, eller der kommer nye.