Omstilling til elbiler rykker tættere på

Kommission har fremlagt forslag til udrulning af ladestruktur til elbilerne

delrapport elladestandere

For en uge siden kunne elektrikerne gå til weekend med den gode job-nyhed om en brancheaftale blandt private leverandører, der de kommende fire år skal sikre opsætning af et stort antal ladestandere til elbiler. Nu er en kommission så kommet på banen med en delrapport om det offentliges rolle i udrulningen.

Det er ’Kommissionen for grøn omstilling af personbiler’, der via Finansministeriet har offentliggjort sin anden delrapport ”Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur”. Kommissionen blev nedsat i februar 2019, og ifølge kommissionsformand Andres Eldrups er rammerne for en stor grøn omstilling af persontransporten nu på plads med udgivelsen af delrapporten.

Den rummer blandt andet anbefalinger til, hvordan opgaverne skal fordeles mellem markedet og det offentlige. Mange elementer skal spille sammen i udrulningen, og ikke mindst skal der tages hensyn til en del lovgivning og varetagelse af forskellige offentlige hovedopgaver.

Dertil kommer, at det for markedet ikke er alle geografiske områder, der er lige interessante at dække med standerne. Kommissionen mener derfor, at staten skal bidrage til at fremme udrulningen af ladeinfrastrukturen i de områder, hvor markedet ikke har interesse i at investere i den tilstrækkelige dækning af ladekapacitet.

Men også på dette område er der en vis optimisme at spore i rapporten: ”Koncessionerne må dog forventes at blive mere attraktive i takt med, at der kommer flere elbiler,” hedder det blandt andet.

Den omfangsrige delrapport forholder sig til fire hovedelementer i forbindelse med den grønne bil-omstilling:

  • En udbygget ladeinfrastruktur og et velfungerende lademarked
  • Afgiften på el til opladning af elbiler
  • Elbilernes betydning for elnettet
  • Muligheder for at begrænse trængsel ved beskatning af kørsel.