Om A-kassen

El-fagets arbejdsløshedskasse er til for dig, der arbejder inden for el-branchen. Både lønmodtagere og selvstændige kan være medlemmer af A-kassen.

Udover at udbetale ydelser til arbejdsløse medlemmer, administrerer vi også andre ydelser – såsom Arbejdsmarkedsydelse, EØS-dagpenge, Feriedagpenge, Efterløn, Skattefri Præmie udbetaling. Herudover administrerer El-fagets arbejdsløshedskasse udbetalingen af VEU-godtgørelse (Voksen-Erhvervs-Uddannelseskurser) herunder befordringsgodtgørelse.

A-kassens organisering

I Danmark er der 25 arbejdsløshedskasser med i alt 2.142.000 medlemmer, og El-fagets arbejdsløshedskasse er med godt 21.000 medlemmer en del heraf. 

Vi er opbygget med Forbundskontoret på Nyropsgade i København, og med 11 afdelingskontorer fordelt over hele landet (Lokalafdelinger). A-kassens øverste politiske ledelse er Delegeretmødet, der samles hvert 4. år. På delegeretmødet vælges a-kassens hovedbestyrelse, der i de næste 4 år skal have den politiske ledelse af a-kassen. 

A-kassen kommunikerer fuldt ud digitalt

Med virkning fra 1.1.2016 er vi i El-fagets arbejdsløshedskasse overgået til fuld digital kommunikation med vores medlemmer. Det betyder også, at alle breve vi sender til dig vil blive sendt til Mit DEF, som du finder link til her på siden. Alle breve vil være synlige på Mit DEF, hvor du også kan søge de ydelser som a-kassen administrerer, bortset fra VEU godtgørelse.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere, kan du kan downlade A-kassens vedtægter og de arbejdsmarkedpoltiske mål her fra siden. Du er også velkommen til at kontakte A-kassen for yderligere information.