OK2018 – stem og bestem

Afstemningen om de nye offentlige overenskomster er godt i gang.

DEFs medlemmer i stat, regioner og kommuner kan stemme frem til den 3. juni 2018 kl. 23:59.

Afstemningen er denne gang helt elektronisk. Det betyder, at man ikke længere modtager en stemmeseddel, hvor man kunne sætte et X, gå ned i postkassen og sende sin stemmeseddel til Dansk El-Forbund.

 

Alle de stemmeberettigede medlemmer har modtaget en mail med et link til, hvor man kan stemme. De få medlemmer, vi ikke har mailadresse på, har modtaget et brev. Ellers er der mulighed for at stemme på hjemmesiden med sit Nem-Id. Det er besluttet, at vi telefonisk vil kontakte de medlemmer, der fortsat ikke har afgivet deres stemme med en opfordring til at stemme. Det er vigtigt at medlemmerne tager stilling til resultatet af de forhandlinger, der bestemmer medlemmernes løn og ansættelsesvilkår de næste tre år.

 

Allerede nu er stemmeprocenten på 59%. Ved overenskomstforhandlingerne på det private område i 2017 kom stemmeprocenten op på hele 64,9%. Vi håber på mindst lige så stor tilslutning fra de stemmeberettigede denne gang. Stemmedeltagelsen ved overenskomsterne er en klar tilkendegivelse af opbakningen til vores fælles aftaler med arbejdsgiverne. Derfor er det vigtigt at stemme - uanset om man stemmer ja eller nej.

Og hvad skal der så stemmes om?

Der er på alle tre områder - stat, kommunalt og regionalt – aftalt lønstigninger på omkring 6% og det betyder en reallønsfremgang på godt 1%. Det er aftalt, at reguleringsordningen fortsættes – det betyder, at hvis lønnen i det private stiger, skal lønnen i det offentlige stige tilsvarende.

Der er på statens område også aftalt, at det psykiske arbejdsmiljø skal styrkes ved, at lederne kan komme på uddannelse i det psykiske arbejdsmiljø, en ny kompetencefond med fokus på individuelt kompetenceløft og at lærlingelønnen skal hæves til niveauet på det private område.

For kommuner og regioner er det aftalt, at arbejdsmiljøet skal styrkes ved at afsætte midler til undersøgelser af nuværende tiltag og ønsker til fremtiden, seniorpolitikken skal opdateres, så det er muligt at blive på arbejdsmarkedet længere tid, og samtidig have det godt.

Dette er kun et lille uddrag af de samlede resultater og på https://www.def.dk/ok18-offentligt-ansatte kan du læse meget mere om de indgåede aftaler.

Hvad betyder resultatet af afstemningerne?

På statens område er der sammenkædningsregler som på det private område. Det betyder, at hvis elektrikerne stemmer nej men samlet har de øvrige forbund stemt ja, er resultatet godkendt.

På kommunernes og regionernes område er det anderledes. På begge områder er det fælles overenskomster med øvrige forbund, men afstemningen er ikke sammenkædet. Så igen, hvis elektrikerne stemmer samlet nej til enten det kommunale eller regionale resultat, så er elektrikerne i strejke, men de øvrige forbund der har stemt ja skal på arbejde. Det kan give den udfordring, at på et hospital skal elektrikeren ikke på arbejde, men medlemmer af 3F og Metal skal passe deres arbejde.

Der er aftalt en 5 dages frist fra afstemningsresultatet bliver offentliggjort den 6. juni, til en evt. strejke kan begynde den 11. juni. Her skal man ikke regne med, at det er muligt at nå at forhandle en ny og bedre aftale i hus.

Så brug din stemme, og hjælp dine kolleger med også at afgive deres stemme.

De kan for eksempel stemme her: https://cards.valgservice.dk/assembly/defok18