OK18: Reallønnen, rettigheder og mulighed for fritvalg

OAO-Stat er klar med kravene til de kommende overenskomstforhandlinger

OAO-Stats repræsentantskab har udtaget krav til de kommende overenskomstforhandlinger.

OAO logo ok18

Det fortæller organisationen – der også omfatter medlemmer af Dansk El-Forbund – i en pressemeddelelse. OAO er en forkortelse af Offentligt Ansattes Organisationer, og i pressemeddelelsen hedder det videre:

Kravene udtages med baggrund i det historiske dårlige samarbejdsklima mellem CFU og Finansministeriet samt på mange af statens arbejdspladser. Senest aktualiseret ved slagsmålet om, hvorvidt den betalte spisepause bare kan fjernes uden forhandling, ligesom det fortsat er svært at få øje på en reel vilje til at finde en forhandlet arbejdstidsløsning for de undervisergrupper, der er omfattet af lov 409.

– Det er klart, at vores krav afspejler den situation, vi er i. Vi har en arbejdsgiver, der bevidst udfordrer den danske model og alene ser medarbejderne i staten som en udgift, siger formanden for OAO-Stat Flemming Vinther.

– Vores medlemmer skal ikke betale for, at regeringen konsekvent underfinansierer den offentlige sektor. Medlemmerne har en klar forventning om, at vi ved denne overenskomst får rettet op på de skævheder, der har sneget sig ind i systemet. Det betyder et farvel til privatlønsværnet og et opgør med Moderniseringsstyrelsens trang til at indskrænke og diktere det lokale aftale- og forhandlingsrum.

Ifølge pressemeddelelsen vil OAO-Stat blandt andet fokusere på en sikring af rettigheder for den enkelte medarbejder eksempelvis i form af bedre varslingsbestemmelser ved omlægning af vagt- og arbejdsplaner samt en forhøjelse af minipensionen. Derudover lægges der vægt på, at tillidsrepræsentantens rolle cementeres i forhold til forhandling af Ny Løn, og at tillidsrepræsentanten ret til at deltage i organisationsfaglige arrangementer og uddannelse ligeledes skærpes. OAO-Stat har også skelet til de seneste resultater på det private område: 

– Ud over den økonomiske ramme falder en ting særligt i øjnene: Fritvalgsordningen, hvor det er muligt for den enkelte til at vælge mellem løn, pension og frihed, siger Flemming Vinther.

Øvrige krav, der kan fremhæves:

  • Sikring og forbedring af reallønnen
  • En elev-, lærlinge, praktikantpakke m.v.
  • Puljer til forbedring af organisationsaftaler

Læs hele pressemeddelelsen her.

En samlet oversigt over de udtagne krav kan downloades via linket herunder.