OK18 for offentligt ansatte

Temaside om OK18: Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område

Her finder du links til de aktuelle nyheder om overenskomstforhandlingerne i staten, regionerne og kommunerne.

Vi har forhandlet i samarbejde med andre fagforeninger. Det er sket gennem CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg, KTO - Forhandlingssfællesskabet og OAO - Offentligt Ansattes Organisationer.


Nyt om OK18 pr. 4. juni 2018

Massivt ja fra elektrikerne

Både stemme- og ja-procenter blev tårnhøje, da offentligt ansatte medlemmer af Dansk El-Forbund tog stilling til OK18

80,4 og 89,2 procent. Sådan blev henholdsvis stemme- og ja-procenten samlet set blandt Dansk El-Forbund (DEF) offentligt ansatte medlemmer, da de ved urafstemningen tog stilling til forligsaftalerne ved årets overenskomstforhandlinger.

Stemmeprocenten er næsten en fordobling i forhold til tallet i 2015. Dengang blev den samlede stemmeprocent på 40,77.

Resultatet 2018:

  • På det kommunale område stemte 77,3 procent – 89,5 procent stemte ja
  • På det regionale område stemte 85,8 procent – 90,7 procent stemte ja
  • På det statslige område stemte 78,8 procent – 87,5 procent stemte ja.

I alt var der 971 stemmeberettigede medlemmer, og 781 deltog i afstemningen. Endnu er ikke alle resultater fra de forskellige forbund kendt, men de resultater, der foreligger, mere and antyder, at DEF ligger særdeles højt, især hvad angår stemmeprocenten. Også andre forbund har stemt massivt ja – det fremgår således af en pressemeddelelse, at det også er cirka 90 procent af medlemmerne i Metal, der har stemt ja, og her blev stemmeprocenten ’over 70’.

Allerede torsdag var der udsigt til en historisk høj stemmeprocent. Som en forklaring pegede næstformand Jens-Olav Pedersen blandt andet på, at forbundet har gjort brug af samme målrettede fremgangsmåde som ved afstemningen i 2017 på det private område: Et højt informationsniveau, elektronisk afstemning, OK-ambassadører, afstemningsmoduler til tillidsrepræsentanter og rundringning til de stemmeberettigede DEF-medlemmer.


Nyt om OK18 pr. 31. maj 2018

OK18: Elektrikerne på vej mod historisk høj stemmeprocent

Stemmerne strømmer ind i urafstemningen om de offentligt ansatte elektrikeres nye overenskomster

Elektrikerne i Dansk El-Forbund (DEF) er på vej mod en historisk høj stemmeprocent ved urafstemningen om overenskomsterne på det offentlige område. Siden DEF fredag den 18.marts startede afstemningen, har 72 procent af de knap 1.000 offentligt ansatte elektrikere sat deres digitale kryds. Det er ikke blot DEF-rekord for en urafstemning på det offentlige område. Det overgår også sidste års resultat på det private område, hvor 64 procent af elektrikerne afgav deres stemme. Her var der tale om mere end en fordobling i forhold til overenskomstforhandlingerne i 2014, og dermed præsterede DEF den næsthøjeste stemmeprocent blandt samtlige LO-forbund.

I DEF glæder næstformand Jens-Olav Pedersen sig over den tårnhøje stemmeprocent blandt elektrikere ved OK18. Han peger på, at forbundet har gjort brug af samme målrettede fremgangsmåde som ved sidste års afstemning: Et højt informationsniveau, elektronisk afstemning, OK-ambassadører, afstemningsmoduler til tillidsrepræsentanter og rundringning til de stemmeberettigede DEF-medlemmer.

OK-fagforeninger

- Det er et rigtig flot resultat, som i løbet af de kommende dage kan nå at blive endnu flottere. Det er vigtigt med en høj stemmeprocent, der giver gennemslagskraft og muskler til at hive gode resultater hjem til gavn for medlemmerne – også ved kommende OK-forhandlinger. Jo flere medlemmer, der stemmer, desto større pres kan vi lægge på arbejdsgiverne, forklarer Jens-Olav Pedersen.

Han peger på, at den imponerende stemmeprocent også skyldes en voksende bevidsthed blandt lønmodtagerne om, at man ikke kan tage gode løn- og arbejdsforhold for givet, men at de er resultatet af den danske model, hvor arbejdsgiverorganisationer og OK-fagforeninger sammen forhandler løn- og arbejdsvilkår.

OK18-afstemningen slutter på søndag den 3. juni kl. 23.59, og resultatet offentliggøres mandag den 4. juni. Du kan læse mere om OK18 og afstemningen, og om hvorfor DEF’s hovedbestyrelses anbefaler et ja, på DEF’s særlige temaside om OK18. Her kan du også afgive din stemme, hvis du ikke allerede har gjort det.


Nyt om OK18 pr. 18. maj 2018

Nu er resultaterne klar – og du kan stemme fra den 18. maj 2018

Medlemsafstemningen om OK18 finder sted den 18. maj – 3. juni 2018. Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse opfordrer dig til at stemme, og at stemme ja.

Fredag den 18. maj kl. 11 startede Dansk El-Forbund urafstemningen om overenskomsterne på det offentlige område. Dermed er det op til medlemmerne at stemme ja eller nej til de nye overenskomster for ansatte i stat, regioner og kommuner.

I Dansk El-Forbund, som for nylig afsluttede forhandlingerne på håndværkerområderne i de offentlige overenskomster, anbefaler hovedbestyrelsen et ja på alle tre områder.

Det gør hovedbestyrelsen blandt andet fordi:

  • Man har fået gode lønstigninger
  • Arbejdsgivernes forslag om forringelser er blevet afværget
  • for første gang i ti år er der også blevet plads til organisationsforhandlinger for håndværkerne i staten

Der er stort set nået de samme resultater for Dansk El-Forbunds medlemmer på de tre områder, men der er dog enkelte forskelle. Du kan orientere dig om dit eget område på DEF’s temaside om OK18 under fanerne ’stat’, ’regioner’ og ’kommuner’. Her kan du også afgive din stemme, hvis du har dit NemID klar. Stemmeberettigede DEF-medlemmer i det offentlige har alle modtaget en e-mail med information, instrukser og et direkte link til OK18-afstemningen. De få medlemmer, som forbundet ikke har mailadresse på, vil modtage et fysisk brev med posten.

Når det gælder OK18-afstemningen på det statslige område, tæller elektrikernes stemmer med i ’den store pulje’. Her stemmes der altså samlet, mens forbundet stemmer separat, når det gælder kommuner og regioner. Det betyder, at hvis elektrikerne stemmer nej på et af de to sidstnævnte områder – eller begge – vil en konflikt blive en realitet, eventuelt alene for elektrikerne. På statens område vil en konflikt kun blive sat i værk, hvis det samlede resultat bliver et nej.

Sidste frist for at stemme er den 3. juni kl. 23.59. Resultatet offentliggøres den 4. juni.

Uanset om du stemmer ja eller nej, opfordrer Dansk El-Forbund til, at du bruger din demokratiske ret som medlem af en OK-fagforening.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din afdeling.

Hvis du får tekniske problemer, når du stemmer, kan du kontakte vores IT-leverandørs hotline på tlf. 26 12 25 20. Der er åbent mellem kl. 8-20 mandag-fredag.


Nyt om OK18 pr. 15. maj 2018

OK18: Nedtælling til afstemning

Hovedbestyrelsen i Dansk El-Forbund anbefaler et ja

Nu er også håndværkerområderne i de offentlige overenskomster forhandlet på plads, og organisationerne har sagt o.k. til OK18. Herefter er det op til medlemmerne at afgøre den videre skæbne for aftalerne.

Dansk El-Forbunds (DEF) hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja – på alle tre områder. Det er sådan, at elektrikernes stemmer på det statslige område tæller med i ’den store pulje’ – der stemmes altså samlet – mens forbundet stemmer separat, når det gælder kommuner og regioner.

Det betyder, at hvis elektrikerne stemmer nej på et af de to sidstnævnte områder – eller begge – vil en konflikt blive en realitet, eventuelt alene for elektrikerne. På statens område vil en konflikt kun blive sat i værk, hvis det samlede resultat bliver et nej.

Tillidsrepræsentanter fra det offentlige område har i dag været til et orienterende møde i forbundshuset i København. I dag sender forbundet også en kort, orienterende mail til samtlige medlemmer på de respektive offentlige områder.

Herefter er alt klar til, at afstemningen kan gå i gang på fredag – den 18. maj. Sidste frist for at stemme er den 3. juni, hvor afstemningen afsluttes kl. 23.59. Resultatet offentliggøres den 4. juni.

På den særlige OK18-side her på def.dk kan man i detaljer orientere sig om de tre overenskomstaftaler – indhold, procedurer, anbefalinger mv. samt en nærmere gennemgang af, hvad henholdsvis et ja og et nej indebærer.

I mailen til medlemmerne, der er underskrevet af næstformand i DEF Jens-Olav Pedersen, opfordres den enkelte både til at stemme og til at stemme ja i overensstemmelse med anbefalingen fra hovedbestyrelsen.


Nyt om OK18 pr. 27. april 2018

DEF glæder sig over endnu et OK18-forlig

- Det var et godt resultat forleden, og det er godt, at der er indgået et nyt forlig i dag, udtaler næstformand i Dansk El-Forbund, efter at der er indgået OK18-forlig på det kommunale område

I Dansk El-Forbund glæder næstformand Jens-Olav Pedersen sig over OK18-forliget:

- Det er rigtig godt, at der nu er indgået en aftale på det kommunale område. Det var et godt resultat forleden, og det er et godt, at der er indgået et nyt forlig i dag, lyder det fra en tilfreds næstformand.

Jens-Olav Pedersen håber på, at resultatet nu kan hjælpe en aftale på statens område på vej.

Dansk El-Forbund går inden længe i gang med de såkaldte organisationsforhandlinger, der udmønter aftalen på håndværkerområdet. De vil finde sted indenfor en frist, der fastsættes af forligsmanden.

Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse samles, som beskrevet onsdag d. 25. april, til et møde den 2. maj for at gøre status over overenskomstforhandlingerne indtil da.


Nyt om OK18 pr. 25. april 2018

Tilfredshed i DEF efter OK18-forlig på det regionale område

I Dansk El-Forbund er der tilfredshed med, at der er indgået en aftale med regionerne. Nu skal forbundet i gang med de såkaldte organisationsforhandlinger, der udmønter aftalen på håndværkerområdet

Forbedring af reallønnen, parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private. Ingen forringelse af seniorordningerne. Betryggelse af den betalte spisepause og vigtige puljer til lavtløn- og ligeløn. Det er blandt elementerne i et nyt overenskomstforlig for en del ansatte i regionerne heriblandt medlemmer af Dansk El-Forbund. Den økonomiske ramme for forliget er 8,1 procent over tre år, hvilket er på niveau med det, som lønmodtagerne krævede under forhandlingerne.

I Dansk El-Forbund er næstformand Jens-Olav Pedersen tilfreds med forliget på det regionale område.

- Det er godt, der nu er indgået en aftale med regionerne. Nu skal vi så i gang med de såkaldte organisationsforhandlinger, der udmønter aftalen på håndværkerområdet. Vi mangler dog fortsat resultater i kommunerne og staten, siger Jens Olav Pedersen.

Organisationsforhandlingerne vil finde sted snarest og indenfor en frist, der fastsættes af forligsmanden.

Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse samles i øvrigt den 2. maj for at gøre status over overenskomstforhandlingerne indtil da.

Dansk El-Forbund har sammen FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, Dansk Metal og de øvrige håndværkerorganisationer, Teknisk Landsforbund samt Dansk Socialrådgiverforening udsendt en pressemeddelelse, der kommenterer yderligere på OK-18-forliget på det regionale område. Den kan du læse HER.


Nyt om OK18 pr. 18. april 2018

Forligsmanden udskyder varslede konflikter med endnu 14 dage

Forligsmand Mette Christensen har tidligt onsdag morgen d. 18. april besluttet at udskyde en eventuel storkonflikt med 14 dage. Det oplyser Forligsinstitutionen i en pressemeddelelse.

- Jeg har i dag - efter at have rådført mig med de to øvrige forligsmænd - besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil to uger jf. § 4, stk. 5, i lov om mægling i arbejdsstridigheder, skriver Mette Christensen.

Dermed vurderer hun, at der er tilpas gode takter i forhandlingerne mellem parterne til, at der er grobund for at forhandle yderligere. Nu hvor storkonflikten - endnu en gang - er udskudt, kan en eventuel strejke begynde d. 6. maj, mens en eventuel lockout kan begynde d. 12. maj. Dog kan Forligsmanden lade strejke og lock-out starte tidligere, hvis hun meddeler et endeligt sammenbrud i forhandlingerne. I så fald kan en strejke starte fem dage efter meddelelsen fra Forligsmanden.


Nyt om OK18 pr. 28. marts 2018

Forligsmanden udsætter varslede konflikter

Dansk El-Forbund håber på tiltrængt lønløft ved forhandlingsbordet

Forligsmanden Mette Christensen har onsdag aften i en pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen annonceret, at hun har besluttet at udsætte de eventuelle strejker og lock-outer i forbindelse med overenskomstforhandlingerne – OK18 - på det offentlige område.

I Dansk El-Forbund håber næstformand Jens-Olav Pedersen, at udsættelsen kan skabe grobund for et godt forhandlingsresultat, der kan sikre et tiltrængt lønløft til blandt andre de offentligt ansatte elektrikere.

- Det er kun positivt, hvis længere tid ved forhandlingsbordet giver det tiltrængte lønløft til blandt andet elektrikerne i det offentlige. Strejkevarslet har presset arbejdsgiverne til at tænke sig om, og nu håber vi naturligvis på et fornuftigt forhandlingsresultat, udtaler Jens-Olav Pedersen.

Udsættelsen er sket med op til 14 dage. Det betyder som udgangspunkt, at en strejke tidligst kan igangsættes den 22. april 2018 - og en lock-out den 28. april. Dog kan Forligsmanden lade strejke og lock-out starte tidligere, hvis hun meddeler et endeligt sammenbrud i forhandlingerne. I så fald kan en strejke starte fem dage efter meddelelsen fra Forligsmanden.

DEF informerer

Dansk El-Forbund vil informere de berørte medlemmer, hvis en strejke er umiddelbart forestående.

Bliver der til gengæld nået et resultat ved forhandlingerne, sættes dette til urafstemning blandt medlemmerne i Dansk El-Forbund. Det er derfor vigtigt, at du fortsat holder dig informeret om udviklingen her på def.dk og andre steder.

Her på siden kan du i øvrigt informere dig om for eksempel forholdene omkring ferie i forbindelse med en eventuel konflikt. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling i Dansk El-Forbund.

Hvad sker der med de offentlige overenskomstforhandlinger – OK18 - og en mulig konflikt?

Hvordan skal jeg forholde mig til min offentlige arbejdsgiver?
Læs her
Du skal følge de instruktioner, du modtager fra din offentlige arbejdsgiver. Tal i øvrigt altid med din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl. Du skal forlade arbejdspladsen, hvis du er kaldt i strejke, og du må ikke udføre konfliktramt arbejde, hverken indenfor el-faget eller i andre sammenhænge. Er du ikke udtaget til konflikt på grund af særlige samfundsforhold eller nødberedskabet, må du kun udføre de opgaver, der er undtaget fra konflikten. Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller afdeling, hvis du er i tvivl.


Hvilke elektrikere skal i konflikt?
Læs her
Dansk El-Forbund har varslet konflikt for samtlige elektrikere ansat i stat, regioner og kommuner. Der vil dog være nogle, der undtages på grund af særligt samfundsvigtige funktioner og nødberedskab. Det har vi gjort, fordi en strejke bør være så effektiv som muligt, så der bliver det størst mulige pres på de offentlige arbejdsgivere. Samtidig er alle offentligt ansatte elektrikere fælles om at bære den byrde, det er at strejke.


Hvilke elektrikere undtages fra strejke på grund af nødberedskabet, etc.?
LÆS MERE
Ved enhver strejke aftales det, hvem der eventuelt skal undtages fra strejken og forsætte deres arbejde på grund af særlige samfundshensyn og nødberedskabet. Beslutningen om undtagelse sker ved en aftale mellem Dansk El-Forbund og den pågældende arbejdsgiverorganisation.
Forløbet er således: Den lokale offentlige arbejdsgiver anmoder sin hovedorganisation om at kontakte Dansk El-Forbund med henblik på en undtagelse. Din offentlige arbejdsgiver skal derfor ikke henvende sig til dig eller din tillidsrepræsentant. Derimod skal din arbejdsgiver kontakte sin arbejdsgiverorganisation, uanset om det er Moderniseringsstyrelsen i staten, Kommunernes Landsforening eller Danske Regioner. Dansk El-Forbund vil derefter forhandle undtagelsen med den pågældende arbejdsgiverorganisation. Vi tager i øvrigt altid de nødvendige hensyn til særlige samfundsforhold og nødberedskabet. Hvis du undtages fra strejke, så må du kun udføre de opgaver, der er undtaget fra strejken. Er du i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale afdeling i Dansk El-Forbund.


Hvornår starter en konflikt eller lock-out?
LÆS HER
Strejkerne er varslet til at kunne træde i kraft, når de nuværende overenskomster udløber den 31. marts 2018. Juridiske forhold gør dog, at strejkerne først er varslet fra den 4. april. Hvis forhandlingerne tyder på et resultat i dagene omkring den 4. april, kan der ske en udsættelse af tidspunktet for en eventuel strejke. Som medlem af Dansk El-Forbund vil du modtage nærmere information i dagene op til, at en eventuel konflikt er under opsejling. De offentlige arbejdsgivere har sagt, at deres lock-out vil finde sted fra den 10. april 2018.


Hvad hvis jeg ikke er udtaget til konflikt?
LÆS HER
Vi tager altid de nødvendige hensyn til særlige samfundsforhold og nødberedskabet. Derfor er der nogle elektrikere, der formodentlig undtages fra strejke eller lock-out. I så fald skal du udføre dit arbejde som hidtil, men du må kun udføre de opgaver, der er undtaget fra strejken. Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale afdeling, hvis du er i tvivl.


Hvordan bliver jeg informeret om strejken eller lock-outen?
LÆS HER
Du kan altid få information hos din tillidsrepræsentant. Samtidig holder vi så vidt muligt medlemmerne af Dansk El-Forbund informeret via def.dk (se fanen ’Overenskomstforhandlinger 2018’) og på vores Facebook-side. Medlemmer får en personlig mail, når de er varslet i strejke, og de vil igen modtage en personlig mail i dagene forud for en konflikt. I tilfælde af lock-out meddeles dette af arbejdsgiveren, og Dansk El-Forbund vil tilsvarende sende en personlig mail. Du kan i øvrigt følge de løbende nyheder fra Dansk El-Forbund, hvis du har downloadet LO-Plus-app’en.


Hvad får jeg i konfliktstøtte?
LÆS HER
Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse har i lighed med tidligere besluttet, at konfliktunderstøttelsen er den maksimale dagpengesats både ved strejke og lock-out. Det betyder, der udbetales 860 kroner pr. dag, svarende til 4.300 kroner pr. uge (5 dage) minus skat. Hvis det bliver aktuelt, skal du udfylde en konflikterklæring på MitDEF eller i din afdeling. Det er en forudsætning for at modtage konfliktunderstøttelse. Du hører nærmere, når det er aktuelt. Udbetalingen følger udbetalingsperioderne for dagpenge og efterløn. Du kan se nærmere på www.def.dk under Arbejdsliv/Forbundets A-kasse/Arbejdsløshed/Dagpenge/Udbetaling af dagpenge.


Hvordan får jeg udbetalt konfliktstøtte?
Læs mere
Hvis det bliver aktuelt, skal du udfylde en konfliktregistrering på MitDEF eller i din afdeling. Det skal ske på den første dag for konflikten, og konfliktregistreringen er en forudsætning for at modtage konfliktunderstøttelse. Det er din bekræftelse overfor Dansk El-Forbund om, at du går i strejke. Siden skal du også udfylde et konfliktydelseskort. Det kan udfyldes fra den 20. april 2019, eventuelt tidligere hvis konflikten stopper før. Udbetalingen følger udbetalingsperioderne for dagpenge og efterløn. Du kan se nærmere om udbetalingsperioderne på www.def.dk under Arbejdsliv/Forbundets A-kasse/Arbejdsløshed/Dagpenge/Udbetaling af dagpenge.


Hvad med ferie, barsel, sygdom og uddannelse, når der er konflikt?
LÆS HER
Har du påbegyndt ferie, inden konflikten går i gang, fortsætter du ferien som planlagt og indgår i konflikten, når ferien er slut. Det gælder både ved strejke og lock-out.
Hvis du har løn under sygdom, stopper lønudbetalingen ved konfliktens ikrafttræden, og du overgår til konfliktunderstøttelse.
Hvis du er på sygedagpenge, skal du henvende dig til kommunen. Du kan i øvrigt altid få vejledning i din lokale afdeling.
Ved barselsorlov betyder en konflikt, at lønudbetalingen stopper fra arbejdsgiveren, og du skal henvende dig til kommunens dagpengekontor.
Ved uddannelse fortsætter du med at oppebære VEU-understøttelse, hvis du allerede er i gang, men du kan ikke starte på uddannelse under konflikten.


Hvad med konfliktunderstøttelse, hvis jeg melder mig ind i Dansk El-Forbund op til konflikten?
LÆS HER
Du er altid velkommen som medlem i Dansk El-Forbund, når du har job eller uddannelse indenfor el-branchen eller det el-tekniske område i øvrigt. Du kan for eksempel melde dig ind ved at sms’e til 1910 med teksten: DEF. Du kan også kontakte den lokale afdeling af Dansk El-Forbund. Du kan modtage konfliktunderstøttelse, hvis du er indmeldt tidligere end 14 dage før konfliktens ikrafttræden og har indbetalt en måneds kontingent.


Hvad er de særlige regler for lærlinge og SKP’ere?
LÆS HER
Lærlinge er ikke omfattet af konflikten - hverken strejke eller lock-out. En lærling skal møde som normalt, passe sit arbejde på normal vis, og lønnen udbetales på sædvanlig vis fra arbejdsgiveren. Lærlinge på skole skal tilbage til arbejdsgiveren, hvis skolens undervisere omfattes af en konflikt. Hos arbejdsgiveren skal lærlingen udføre sit normale arbejde og modtage den sædvanlige løn.
Hvis du er i skolepraktik (SKP) eller på grundforløb 1-2 uden uddannelsesaftale, skal din skole informere dig, og ved tidligere konflikter er ydelserne fortsat blevet udbetalt af det offentlige.


Kan konflikten på det offentlige område ’ramme’ det private område?
LÆS MERE
Det korte svar er: Ja. De privatansatte er som sådan ikke en del af konflikten, men det kan være, at de steder, hvor nogle af dine kollegaer arbejder, kan blive berørt af konflikten. I de tilfælde er der i nogle overenskomster mulighed for at hjemsende de ansatte. Det kræver dog, at arbejdsgiveren ikke kan sætte de berørte kollegaer til andet arbejde, og at der derfor opstår arbejdsmangel. Hvis du kommer ud for den situation, opfordres du til at kontakte din tillidsrepræsentant eller den lokale DEF-afdeling.
Det er arbejdsgiverens ret at konstatere arbejdsmangel. Er du uenig med arbejdsgiveren i dette, bør du kontakte din tillidsrepræsentant eller den lokale afdeling. Hvis der konstateres arbejdsmangel som konsekvens af konflikten, er det vores vurdering, at de berørte kollegaer vil være berettiget til dagpenge Jf. almindelige dagpengeregler.


Hvad hvis jeg bliver bedt om at lave konfliktramt arbejde eller er ansat i en privat virksomhed bliver sat til at arbejde et konfliktramt sted?
LÆS HER
Offentligt ansatte medlemmer af Dansk El-Forbund må ikke udføre strejkeramt arbejde. Hvis du er ansat hos en privat underleverandør til det offentlige, skal du høre nærmere hos din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling i Dansk El-Forbund.


Hvordan forhandler Dansk El-Forbund ved de offentlige forhandlinger?
LÆS HER
Dansk El-Forbund indgår i håndværkeroverenskomsterne på henholdsvis statens, regionernes og kommunernes områder. Disse overenskomster forhandler vi sammen med blandt andet Dansk Metal, Malerne, Blik&Rør, 3F og Serviceforbundet. Håndværkeroverenskomsterne er underlagt de overordnede rammer, som forhandles på de tre områder:
Her indgår vi i henholdsvis CFU for staten samt OAO og Forhandlingsfællesskabet for kommunerne og regionerne. Desværre er forhandlingerne gået i stå i de centrale forhandlinger, hvorefter de nu fortsætter hos Forligsmanden. Der har således endnu ikke været konkrete forhandlinger om håndværkeroverenskomsterne ved starten af marts måned.


Hvad har Dansk El-Forbund af krav til OK18?
LÆS HER
Dansk El-Forbund forhandler om de såkaldte håndværkeroverenskomster for stat, regioner og kommuner. Det sker i samarbejde med en række andre forbund blandt andet Dansk Metal, Malerne og Blik&Rør. Vores krav er især, at løngabet mellem offentlige og private elektrikere bliver mindre. Vores aktuelle lønstatistik viser, at offentligt ansatte elektrikere har en timeløn på 190,02 kroner, mens det samlede landsgennemsnit for alle elektrikere er 199,22 kroner. Det ønsker vi forbedret. Derudover har vi en række krav om blandt andet efteruddannelse, fritvalgskonto og seniorordninger. Dertil kommer de fælles krav fra fagbevægelsen om et lønløft, frokostpausen og ordnede arbejdstidsregler for alle offentligt ansatte.


Hvorfor har Dansk El-Forbund varslet strejke?
LÆS HER
Dansk El-Forbund ønsker en forhandling, hvor vi enes med arbejdsgiverne om de nye overenskomster for offentligt ansatte elektrikere, og i øvrigt ønsker vi også ordentlige resultater for alle offentligt ansatte. Desværre har forhandlingerne i den første tid ikke givet resultater. Det er derfor nødvendigt at vise de offentlige arbejdsgivere, at vi mener det alvorligt. Derfor aftalte fagforeningerne på det offentlige område at sende strejkevarsler i starten af marts måned.


Hvorfor sender Dansk El-Forbund stort set alle i strejke?
Læs mere
I Dansk El-Forbund har vi valgt at sende stort set alle offentligt ansatte i strejke. Det har vi gjort af flere årsager:
• Med alle i konflikt bærer alle den samme byrde ved konflikten.
• Det ville vi typisk også gøre, hvis der tilsvarende var tale om konflikt på et eller flere af områderne med private overenskomster.
• På denne måde sætter vi størst muligt pres på arbejdsgiverne. Strejken er kun varslet, fordi de offentlige arbejdsgivere ikke ville bidrage med noget særligt ved de første forhandlinger. Derfor varslede vi strejke, da forhandlingerne overgik til Forligsmanden. Vi har hele tiden håbet på en forhandlingsløsning, og det gør vi fortsat.
Nogle forbund har kun valgt at varsle strejke for et udsnit af medlemmerne i den offentlige sektor. Derfor vil elektrikerne nogle steder opleve, at de går i strejke, mens nogle kolleger fra andre forbund fortsætter arbejdet, i hvert fald indtil en eventuel lock-out.
Det betyder, at nogle kolleger oppebærer den normale løn, mens elektrikerne overgår til konfliktstøtte.
Vi har dog alligevel valgt at varsle strejke for stort set alle offentligt ansatte elektrikere. Dermed kommer alle elektrikere til at bære den samme byrde ved en strejke, uanset hvor de er ansat i den offentlige sektor.
Når vi skriver stort set alle offentligt ansatte elektrikere, så skyldes det, at vi naturligvis friholder medlemmer, der indgå i nødberedskabet og særlige samfundsaktiviteter. Du kan se nærmere om dette andre steder i denne spørgsmål-svar-del.


Hvad er forskellen på strejke og lock-out?
LÆS HER
En strejke varsles af fagforeningen overfor arbejdsgiverne. Lock-out iværksættes af arbejdsgiveren, der beder medarbejderne forlade arbejdspladsen og stopper lønudbetalingen. I Dansk El-Forbund er det Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal i konflikt, hvis det ikke lykkes at få fremdrift ved forhandlingsbordet. Strejken betyder, at medlemmer af Dansk El-Forbund trækkes væk fra arbejdspladsen og i stedet for lønnen modtager konfliktunderstøttelse. Ved lock-out modtager medlemmerne ligeledes konfliktunderstøttelse fra forbundet. Reglerne gælder både for offentligt og private ansatte, men i 2018 er det kun de offentligt ansattes overenskomster, der forhandles, og derfor kun dem, der eventuelt skal i strejke.


Hvorfor planlægger stat, regioner og kommuner en massiv lock-out af offentligt ansatte?
LÆS HER
Den 7. marts offentliggjorde de offentlige arbejdsgivere en massiv lock-out af offentligt ansatte. I den forbindelse sagde den ansvarlige, Innovationsminister Sophie Løhde, at: ”De faglige organisationer har nøje udvalgt de arbejdspladser, hvor det vil gøre allermest ondt. Det er naturligvis en helt uholdbar situation. Derfor ser Finansministeriet sig nødsaget til at reagere ved at varsle en omfattende lock-out for at lægge pres på for at opnå et forhandlingsresultat, så vi undgår en konflikt.”
Det er arbejdsgivernes ret i henhold til den danske model. Problemet er, at de offentlige arbejdsgivere har været endog meget lange i spyttet ved forhandlingsbordet. I Dansk El-Forbund er vi altid indstillet på, at vi ved en konflikt undtager samfundsvigtige opgaver og nødberedskabet. Det er vi som altid klar til at diskutere med arbejdsgiverne. Når vi er trætte af, at arbejdsgiverne er for lange i spyttet ved forhandlingsbordet, er det fordi, at det efter en del kriseår går en hel del bedre for dansk økonomi. Derfor er der nu plads til at forbedre de offentligt ansattes vilkår. For eksempel er der et stort løngab mellem de privatansatte og offentligt ansatte elektrikere. Dansk El-Forbunds lønstatistik viser, at offentligt ansatte elektrikere har en timeløn på 190,02 kroner, mens det samlede landsgennemsnit for alle elektrikere er 199,22 kroner.


Hvad sker der hos Forligsmanden?
LÆS HER
Forligsmanden kommer ind i billedet, hvis arbejdsgivere og fagforeninger konstaterer, at man ikke kan komme videre ved forhandlingsbordet på egen hånd. Hos Forligsmanden fremlægger begge parter deres synspunkter, hvorefter Forligsmanden forsøger at medvirke til, at parterne finder en løsning. Forligsmanden kan beslutte at udsætte de varslede konflikter med to gange 14 dage, hvis der fortsat er mulighed for at nå en løsning. Hvis parterne er tæt på hinanden, men alligevel ikke kan mødes om en løsning, kan Forligsmanden udarbejde en såkaldt mæglingsskitse, som sættes til afstemning hos arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Forligsmanden kan også konstatere, at der ikke er grundlag for en løsning, hvorefter en konflikt vil gå i gang med strejker og eventuel lock-out. Forhandlingerne hos Forligsmanden foregår under streng tavshedspligt. Vi kan derfor ikke fortælle, hvad der sker under den del af forhandlingerne.
Konflikten kan under alle omstændigheder ikke starte tidligere end 4. april 2018.


Hvordan beslutter Dansk El-Forbund om et forslag til overenskomster er godt nok?
LÆS HER
Det er medlemmerne, der til sidst stemmer om forslaget til ny overenskomst. Det kan enten være en aftale om ny overenskomst, der indgås med arbejdsgiverne, eller et såkaldt mæglingsforslag, der sendes til afstemning af Forligsmanden. Afstemningen i Dansk El-Forbund sker elektronisk. Du modtager nærmere information, når det er aktuelt. Jo flere medlemmer, der stemmer om resultatet, jo stærkere står vores fællesskab. I 2017 stemte 64% af de private elektrikere om deres overenskomster


Hvad hvis jeg har kolleger, der er medlemmer af de gule?
LÆS HER
En strejke vedrører kun offentlige lønmodtagere, der er medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger. Ved en lock-out bestemmer arbejdsgiveren, hvem der lock-outes.
OK-fagforeninger som Dansk El-Forbund kendes på det grønne OK-mærke. Medlemmer af andre foreninger, f.eks. de såkaldte gule, altså de ufaglige og overenskomstløse fagforeninger som Det Faglige Hus, Krifa og ASE, er ikke varslet i strejke, og de vil ikke modtage konfliktunderstøttelse fra OK-fagforeningerne.
Tværtimod har deres såkaldte fagforeninger bedt dem om at fortælle deres offentlige arbejdsgiver, at de ikke er medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger, at de derfor ikke er en del af konflikten, og at de forventer at fortsætte arbejdet, selv om de øvrige kolleger er i strejke eller lock-out. Medlemmer af ASE skal derudover meddele arbejdsgiveren, at de gerne udfører strejkeramt arbejde.
Det ændrer dog ikke på, at disse kolleger vil blive omfattet af de forbedringer af overenskomsterne, som bliver resultatet af forhandlingerne og eventuelt en konflikt. Hvis en af disse kolleger siden får problemer med deres arbejdsvilkår, vil deres overenskomstløse og ufaglige fagforeninger henvise dem til den faglige overenskomst, som er udarbejdet og aftalt mellem OK-fagforeningerne og arbejdsgiverne.
Forhandlingerne om de offentlige overenskomster er derfor en oplagt lejlighed til at melde sig ind i Dansk El-Forbund. Du kan fortælle kolleger, at det kun kræver en sms til 1910 med teksten: DEF. Man modtager konfliktunderstøttelse, hvis man har meldt sig ind senest 14. dage før konflikten starter, og man har indbetalt en måneds kontingent.
Når OK-fagforeningerne går ind for at lade overenskomsterne gælde alle, uanset hvor man er medlem, er det fordi vi ikke ønsker at få billig arbejdskraft ind ad bagdøren. Også selv om det umiddelbart kunne føles mest retfærdigt, at man fik løn som fortjent, alt efter om man er med til at betale prisen for resultaterne.
Som en tillidsrepræsentant engang sagde: ”I vores faglige klub skiftes vi til at betale morgenmaden fredag til kollegerne. Men det er kun dem, der er medlem af vores klub og fagforening, der betaler. Selvfølgelig er vi venlige og lader alle spise med, selvom de ikke har betalt som medlem af klubben og fagforeningen. De kan kun få lov til at betale, hvis de også vil være med i klubben. Men morgenmaden har måske en lidt sur smag for dem. Sådan håber jeg også, de fornemmer det omkring overenskomsterne.”
Måske er det en vandrehistorie, men den illustrerer dilemmaet for de kolleger, der ikke er medlem af en OK-fagforening.


Hvis jeg har flere spørgsmål?
LÆS HER
Du bør altid tale med din tillidsrepræsentant. Du kan også kontakte din lokale afdeling i Dansk El-Forbund. Du er altid velkommen til at kontakte os - også hvis du hører information fra din arbejdsgiver, som du ønsker at tjekke, eller hvis kollegerne har nogle spørgsmål, de gerne vil have afklaret. Der er også oprettet en hotline for offentligt ansatte medlemmer af Dansk El-Forbund. For at få fat på hotlinen, skal man ringe 3329 7000 og derefter trykke 4. Hotlinen vil være bemandet på hverdage fra mandag den 26. marts 2018, kl. 7.00 til 18.00, indtil en eventuel konflikt slutter. Der er dog lukket i weekender og på helligdage. Hotlinen er åbnet nu på grund af strejkevarslet til den 4. april 2018. Hvis konflikten udsættes, sættes Hotlinen i bero indtil 5 dage før en konflikt kan begynde.Nyt om OK18 pr. 1. marts 2018

OK18: DEF håber på en løsning

- Lønnen for vores offentligt ansatte elektrikere er faldet bagud i forhold til de private kolleger. Det viser lønstatistikkerne, og derfor håber vi naturligvis fortsat på en ordentlig løsning ved forhandlingsbordet.

Sådan lyder kommentaren fra næstformand i Dansk El-Forbund (DEF) Jens-Olav Pedersen i forbindelse med, at de offentlige forhandlere i dag mødes i Forligsinstitutionen. Det betyder samtidig, at der afsendes konfliktvarsler i disse dage - også for elektrikerne.

For at lægge pres på de offentlige arbejdsgivere er der allerede varslet konflikt for alle statsansatte elektrikere, og i de kommende dage afsendes der konfliktvarsler for de ansatte i kommuner og regioner. En konflikt kan dog tidligst starte i april, og forligsmanden har i øvrigt mulighed for at udsætte konflikten yderligere. Forhandlerne har derfor endnu en del tid til at finde en løsning.

Beslutningerne om hvilke arbejdspladser, der udtages til konflikt, tages af hovedbestyrelsen i DEF. Tillidsfolkene informeres løbende og vil modtage information om konfliktvarslerne i løbet af få dage.

- Hvis en konflikt nærmer sig med hastige skridt, udsender vi en konfliktorientering til alle involverede medlemmer, forklarer Jens-Olav Pedersen.

DEF vil løbende informere på def.dk under fanen ’Overenskomstforhandlinger 2018’, ligesom man kan benytte OK18 som anledning til at følge forbundets facebookside for at få opdateringer.


Nyt om OK18 pr. 23. februar 2018

Konfliktvarsler for elektrikerne

Forhandlingerne om de offentlige overenskomster er stadig i gang. Det kan dog blive nødvendigt at afsende konfliktvarsler til stat, regioner og kommuner. Det forventes i så fald ske i den sidste uge i februar.

Hvis der afsendes konfliktvarsler for medlemmer af Dansk El-Forbund i stat, regioner og kommuner, så kommer der nærmere information både generelt og til de medlemmer, der i så fald omfattes.

En eventuel konflikt på det offentlige område kan tidligst træde i kraft den 1. april, når overenskomsterne udløber, med mindre forligsmanden udsætter konflikten.

Du kan holde dig informeret her på hjemmesiden, og via linkene til vores fælles forhandlingsorganisationer CFU, OAO og Forhandlingsfællesskabet.

Når der sker afgørende nyt for elektrikerne, vil det også blive meddelt på Facebook. Det er derfor en god ide at like vores Facebook-side.