OK18: Elektrikerne på vej mod historisk høj stemmeprocent

Stemmerne strømmer ind i urafstemningen om de offentligt ansatte elektrikeres nye overenskomster

Elektrikerne i Dansk El-Forbund (DEF) er på vej mod en historisk høj stemmeprocent ved urafstemningen om overenskomsterne på det offentlige område. Siden DEF fredag den 18. marts startede afstemningen, har 72 procent af de knap 1.000 offentligt ansatte elektrikere sat deres digitale kryds. Det er ikke blot DEF-rekord for en urafstemning på det offentlige område. Det overgår også sidste års resultat på det private område, hvor 64 procent af elektrikerne afgav deres stemme. Her var der tale om mere end en fordobling i forhold til overenskomstforhandlingerne i 2014, og dermed præsterede DEF den næsthøjeste stemmeprocent blandt samtlige LO-forbund.

I DEF glæder næstformand Jens-Olav Pedersen sig over den tårnhøje stemmeprocent blandt elektrikere ved OK18. Han peger på, at forbundet har gjort brug af samme målrettede fremgangsmåde som ved sidste års afstemning: Et højt informationsniveau, elektronisk afstemning, OK-ambassadører, afstemningsmoduler til tillidsrepræsentanter og rundringning til de stemmeberettigede DEF-medlemmer.

OK-fagforeninger

- Det er et rigtig flot resultat, som i løbet af de kommende dage kan nå at blive endnu flottere. Det er vigtigt med en høj stemmeprocent, der giver gennemslagskraft og muskler til at hive gode resultater hjem til gavn for medlemmerne – også ved kommende OK-forhandlinger. Jo flere medlemmer, der stemmer, desto større pres kan vi lægge på arbejdsgiverne, forklarer Jens-Olav Pedersen.

Han peger på, at den imponerende stemmeprocent også skyldes en voksende bevidsthed blandt lønmodtagerne om, at man ikke kan tage gode løn- og arbejdsforhold for givet, men at de er resultatet af den danske model, hvor arbejdsgiverorganisationer og OK-fagforeninger sammen forhandler løn- og arbejdsvilkår.  

OK18-afstemningen slutter på søndag den 3. juni kl. 23.59, og resultatet offentliggøres mandag den 4. juni. Du kan læse mere om OK18 og afstemningen, og om hvorfor DEF’s hovedbestyrelses anbefaler et ja, på DEF’s særlige temaside om OK18. Her kan du også afgive din stemme, hvis du ikke allerede har gjort det.