OK 2017 og medlemskab

Snart går overenskomstforhandlingerne på det private område rigtigt i gang. Det betyder også, at der skal stemmes om et resultat på et tidspunkt.

Hvis der ikke kan nås et resultat, eller der stemmes nej til resultatet, bliver der konflikt.

Vi vil gerne være sikre på, at du som tillidsvalgt kender reglerne for medlemskab og konfliktunderstøttelse, derfor oplyser vi, hvad der står i forbundslovene:

”Ingen medlemmer kan modtage understøttelse fra forbundet under konflikt – strejke, blokade eller lockout, forinden de har været medlem i minimum 14 dage og har indbetalt den første måneds kontingent.”

Der er ingen, der p.t. ved hvornår forhandlingerne afsluttes. og der skal stemmes om et eventuelt resultat eller en konflikt pludselig kunne være forestående.

Vi opfordrer jer derfor til at organisere eventuelle uorganiserede kolleger på arbejdspladsen med det klare argument, at de ved OK17 har ret til at afgive en stemme eller få konfliktunderstøttelse, hvis de er medlem. Få dem meldt ind i god tid inden, så de kan nå at være medlem i 14 dage og have betalt deres kontingent og således få indflydelse og være dækket af forbundsunderstøttelse under en konflikt.