Ofre for elulykker har øget sygefravær

Elulykker kan få mærkbare og langvarige konsekvenser, viser delresultat fra en stor undersøgelse

screenshot Elektrikeren 7-20

”Personer, der har været ude for en elulykke, har både mere sygefravær og flere lægebesøg end andre, men også en lavere arbejdsmarkedstilknytning.”

Så klar er opsummeringen af et delresultat fra en stor undersøgelse af følger efter elulykker. Undersøgelsen gennemføres af forskere på Universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, i samarbejde med Dansk El-Forbund (DEF), og delresultatet omtales i fagbladet Elektrikeren.

Tendensen ses både lige efter ulykken og fem år efter. Den ses også, uanset om personer med elulykker bag sig sammenlignes med personer med andre ulykker eller med personer i samme beskæftigelse.

Ifølge forskerne er der tale om ’robuste resultater’. Og de forstærkes, når de alvorligste ulykker undersøges for sig, fortæller opsummeringen.

Resultaterne kommer fra et registerstudie, der er lavet sideløbende med en kombineret spørgeskema- og forløbsundersøgelse. Her deltog en stor gruppe DEF-medlemmer fra efteråret 2019 frem til forsommeren 2020. Resultatet af denne del afventes fortsat.

I registerstudiet undersøgte forskerne 14.112 elulykker over en periode på 18 år via Landspatientregistret, Arbejdstilsynets register over anmeldte arbejdsulykker, DREAM-registret og Sygesikringsregistret. Personerne med disse ulykker blev sammenlignet med personer, der har været ude for andre typer ulykker og personer med tilsvarende beskæftigelse.

Konklusionen er så klar, at forbundssekretær Lene Christiansen, der i DEF har været involveret i projektet, tør konstatere, at den underbygger den antagelse, der lå forud:

– Vi har hele tiden vidst, at elulykker er usunde både på kort og på længere sigt. Men der har manglet videnskabelig dokumentation for sammenhængen mellem stød og blandt andet efterfølgende sygdom. Den sammenhæng ser ud til at blive klart bestyrket her, siger hun med det forbehold, at hun har set opsummeringen og ikke detaljerne.

Læs mere

Resultaterne fra registerstudiet er efter Elektrikerens redaktionelle afslutning offentliggjort i en videnskabelig artikel: Contacts with general practitioner, sick leave and work participation after electrical injuries: a register-based, matched cohort study. Doi:10.1136/oemed-2020-106858. Forfattere: Karin Biering, Jesper Medom Vestergaard, Kent Jacob Nielsen, Ole Carstensen, Anette Kærgaard.

Artiklen kan ses her.

Læs omtalen i Elektrikeren på side 27.