Øvrige overenskomster

Du kan vælge overenskomstområde via fanerne. 

Løn og arbejdsforhold

I Danmark er der ingen love, der bestemmer, hvilken løn en arbejdstager skal have. Man kan heller ikke finde en lov, der siger, at en arbejdsuge er 37 timer, ligesom der ingen steder står, hvilke opsigelsesregler man skal have som elektriker. Her er der en undtagelse for funktionærer, men det er elektrikere ikke.

Der kunne opremses meget andet, der heller ikke er en lov om her i Danmark omkring løn- og arbejdsvilkår. Derfor er det nødvendigt at have en aftale om betingelserne for ansættelsen, så man ikke overlades til arbejdsgiverens nåde og bamhjertighed.

Man kan indgå en ansættelsesaftale med arbejdsgiveren, som så er gældende, hvis der ikke er en overenskomst for det pågældende arbejde, men en overenskomst er langt bedre, fordi den forhandles for alle, og man står ikke i situationen at skulle forhandle alene om vilkårene for et job, man gerne vil have, men ingen pressionsmidler har for at få ordentlige vilkår.

Minimallønsoverenskomster

De 2 overenskomster, der dækker flest elektrikere, er Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst. Ca. 20.000 af forbundets medlemmer er omfattet af en af disse overenskomster.

De 2 overenskomster er såkaldte "minimallønsoverenskomster", d.v.s. at lønbestemmelsen er den minimale løn, der kan betales, men ingen får denne timeløn. Alle, også nyansatte, bliver betalt væsentligt højere end minimallønnen. Derudover er overenskomsterne bygget op, så man forventer, de bliver udbygget med lokalaftaler, der supplerer overenskomsterne.

Øvrige overenskomster

Forbundets øvrige 10.000 medlemmer er dækket af 68 andre overenskomster, som for de flestes vedkommende er såkaldte "normallønsoverenskomster" eller for ganske få en individuel ansættelsesaftale.

Normallønsoverenskomster er til forskel fra minimallønsoverenskomster aftaler, der fastsætter lønnen uden ret til lokalforhandling, ligesom aftaler, der skal bruges på de lokale arbejdspladser, er aftalt centralt sammen med overenskomstens øvrige aftaler.