Øremærket orlov vedtaget

De nye orlovsregler vil gælde fra den 2. august

orlovsmodel

Den nye orlovsmodel, der har været undervejs siden sensommeren 2021, er i dag blevet vedtaget som lov i Folketinget. De nye regler vil gælde for alle, som får børn fra og med den 2. august 2022.

Som udgangspunkt får begge forældre 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcist som begge forældre skal i dag. For lønmodtagere bliver yderligere ni af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. De øvrige 13 uger kan overdrages til den anden forælder. Reglerne om de ni ugers øremærket orlov omfatter ikke selvstændige, studerende og arbejdsløse.

Arbejdsmarkedets parter blev i september enige om en aftale, der anviste en model for den øremærkede barsel for mænd. Modellen lå til grund for en aftale mellem et politisk flertal, som blev indgået i slutningen af oktober. Aftalen blev fulgt op af det lovforslag, som nu er endeligt vedtaget.

Fagbladet Elektrikeren bragte i nr. 7 2021 et tema om mænd og barsel.

E7-21 tema