Nyt plus til medlemstallet

Antallet af medlemmer i Dansk El-Forbund steg også i august

Opgørelsen af Dansk El-Forbunds medlemstal for august har føjet endnu et plus til den lange række af positive resultater. Denne gang viser statistikken en ’nettogevinst’ på 30 medlemmer.

Dansk El-Forbunds medlemsstatistik: diagram over august 2019

Tallet dækker over en tilgang på 70 og en afgang på 40 medlemmer. Tilgangen kommer først og fremmest fra lærlingene, mens det overvejende er svende, der står for afgangen.

Opgørelsen foregår på den måde, at ingen tælles med to gange. Lærlinge tæller som nye medlemmer, når de meldes ind, og når de siden bliver svende, tælles de ikke med igen som en tilgang. Der vil altid være et vist frafald af svende som følge af skift til andre fagområder, udmeldelse til gule, til pensionisttilværelse eller på grund af dødsfald.

Tallene for august ligner de tilsvarende tal fra samme måned sidste år. Her var der en tilgang på 75 og et frafald på 53. Altså et plus på 22. Det positive tal på 30 for august i år er dermed lidt højere.

Den aktuelle opgørelse er således med til at bekræfte den positive udvikling i medlemstallet, som nu har stået på i ganske lang tid. I løbet af de seneste 12 måneder er medlemstallet steget med 985. Som det fremgår af diagrammet herover, har alle måneder med undtagelse af januar gennem det seneste år ført til et øget medlemstal.