Nyt fald i arbejdsløsheden

… men flere end 300 elektrikere er fortsat uden job

a-statistik 08-21 generelt

Så faldt arbejdsløsheden igen blandt de forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund. Den seneste statistik viser situationen i august, og her var arbejdsløshedsprocenten 1,58 – et lille fald fra juli, hvor det opdaterede tal er 1,61.

Generelt har arbejdsløsheden været faldende gennem hele 2021, og elektrikerne nævnes ofte i forbindelse med mangel på arbejdskraft. Men der er altså fortsat ubeskæftigede hænder i faget.

Erfaringerne viser, at arbejdsløsheden kan komme længere ned end den nuværende, og procenten for august dækker over 324 ’fuldtidsarbejdsløse’ a-kassemedlemmer. Det omregnede tal bygger på de i alt 459, der var berørt af arbejdsløshed i perioden.

Afdelingerne

Situationen er lidt forskellig afdelingerne imellem, men bortset fra en enkelt ligger alle under to procent. Og igen er situationen på Bornholm bemærkelsesværdig.

Øen var længe kendt som afdelingen med et rundt nul i statistikken, men efter coronaens indtog steg arbejdsløsheden markant og nåede i november 2020 op på 9,88 procent. Siden er udviklingen vendt, og i august begyndte tallet for alvor igen at ’ligne sig selv’: 1,03 procent.

Det er næsten lige så lavt som Lillebælt og Midtjylland, der holder sig lige under én procent. Begge steder er tallet 0,98. Nordsjælland ligger tæt på med 1,07.

Aldersgrupper

Når det gælder arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper, ser billedet i store træk ud, som det plejer.

Lavest ligger aldersgruppen 45-49 år med 0,84 procent tæt fulgt af de 50-54-årige med 1,01. De højeste tal findes hos de 25-29-årige med 2,63 procent og de 30-34-årige med 2,21.

a-statistik 08-21 alder