Nyt fald i arbejdsløsheden

Den positive udvikling fortsætter stille og roligt

arbejdsløshed pr. 20.07.20

Langsomt, men sikkert den rigtige vej: Dagens opgørelse fra Dansk El-Forbunds a-kasse lægger sig pænt i forlængelse af de forudgående positive meldinger om beskæftigelsen blandt elektrikerne.

I løbet af den seneste uge er arbejdsløshedsprocenten faldet med 0,1 og er nu på 3,68. Dags dato har 757 medlemmer meldt sig uden job. Den 13. juli var 779 medlemmer arbejdsløse svarende til en procent på 3,78.

Den positive udvikling har stået på siden begyndelsen af juni. Faldet sker ikke lige så hurtigt som stigningen, der kom, da effekten af corona-nedlukningen satte ind. Til gengæld ser udviklingen ud til at have bidt sig fast.

Når der i ovenstående diagram er 'huller' i højre side, skyldes det, at arbejdsløshedstallet nu offentliggøres ugentligt. Mens krisen var på sit højeste, udsendte a-kassen daglige meldinger om situationen.