Nyt Fællesregulativ er trådt i kraft

Branchens drejebog for korrekt etablering af el-anlæg er udkommet med implementering af en række nye EU-regler

Fællesregulativet 2019 udkommer nu med en nænsom implementering af en række nye EU-regler. Det oplyser Dansk Energi i en pressemeddelelse.

Fællesregulativet er en folder, der siden 1929 er blevet løbende justeret. Formålet er at sikre, at alt elektrisk materiel mellem forsyningsnettet og netselskabets måling, vælges og installeres på en sådan måde, at driftssikkerheden bliver optimal. Det er el-netskaberne, der udgiver Fællesregulativet, som er udarbejdet med hjemmel i Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Fra den 18. august er der kommet nye regler for korrekt etablering af el-anlæg. Dermed kan elektrikere og el-installatører nu sikre sig en ny udgave af Fællesregulativet, der er elbranchens drejebog for korrekt etablering af el-anlæg, hvad enten det drejer sig om hele husstandes el-installationer, varmepumper, elbilbatterier, elmålere eller forbrugsenheder.

– Vi har justeret lidt på teksterne for at overholde de tekniske betingelser for nettilslutning, der fremgår af en ny EU-forordning. Vi har gjort os meget umage med at gøre det så nænsomt som muligt, så ændringerne er lette at håndtere for installatørerne, siger civilingeniør Morten Erlang fra Dansk Energi, der har foretaget ændringerne i samarbejde med alle de danske elnetselskaber.

Nogle afsnit i Fællesregulativet 2019 er mere detaljerede end tidligere, men der er ikke lagt op til fundamentale ændringer i forhold til den daglige praksis. Ikke desto mindre er det vigtigt for elnettets tilstand, at alle involverede er skarpe på reglerne:

– De lokale elnet skal håndtere stadig mere forbrug og produktion, så det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at holde en høj el-kvalitet, så et anlæg ikke forstyrrer alle de andre, siger Morten Erlang fra Dansk Energi.