Nye regler: Økonomisk gevinst til pensionister

Modregning af ægtefælles arbejdsindkomst i social pension afskaffes fra nytår

pensionistjob

Så er der godt nyt til mange pensionister: Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som gør det muligt for folke-, senior- og førtidspensionister at modtage deres pension uafhængigt af, om deres ægtefælle eller samlever har en arbejdsindkomst.

Vedtagelsen kommer som følge af reformaftalen ’Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked’, som regeringen tidligere på året indgik med et flertal af Folketingets partier. De nye regler får virkning fra 1. januar 2023.

Ifølge en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet ventes de at komme potentielt cirka 100.000 pensionister til gode. Samtidig vurderes ændringen at medføre en stigning i arbejdsudbuddet svarende til cirka 1.650 fuldtidspersoner.

Modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt vil ifølge aftalen også blive afskaffet. Dette skal vedtages i et selvstændigt lovforslag, som ventes fremsat i slutningen af året.

Sampension, hvor en del af Dansk El-Forbunds medlemmer har deres arbejdsmarkedspension, har regnet på, hvad de nye regler indebærer mere konkret rent økonomisk. Beregningerne viser, at en folkepensionist med en arbejdende ægtefælle kan se frem til at få godt 2.000 kr. mere udbetalt om måneden som følge af de nye regler.

– Foruden at give en økonomisk gevinst i form af mere i folkepension vil de nye regler også medføre, at mange par ikke længere behøver at tænke på, om det vil koste på den enes folkepension, hvis den anden gerne vil arbejde. Det vil givetvis få flere seniorer og pensionister til at overveje at fortsætte på arbejdsmarkedet, siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

pension lov