Nye klare regler om psykisk arbejdsmiljø

1. november trådte en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø i kraft.

Det er noget, som fagbevægelsen har kæmpet for i mange år. Alligevel bliver vi et af de første lande i Europa, der får det: nemlig en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Med bekendtgørelsen får vi nu sort på hvidt beskrevet de pligter, som arbejdsgiverne længe har haft for også det sikre og sunde psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Bekendtgørelsen dækker fx:

  • Arbejdsmængde og tidspres
  • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Arbejdsrelateret vold

I bekendtgørelsen er også beskrevet nogle forebyggende tiltag og generelle principper for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Samarbejdet om det gode arbejdsmiljø

Arbejdsgiver har fortsat det overordnede ansvar. Men det er vigtigt at huske på, at opgaven med at sikre det gode psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads går gennem dialog og samarbejde med arbejdsgiver og ledere.

Brug bekendtgørelsen forebyggende

En ny bekendtgørelse skal tages aktivt i brug, hvis den skal have en effekt.

Derfor er det også vigtigt, at du som tillidsvalgt bidrager til at få bekendtgørelsens principper bragt ind i arbejdsmiljøorganisationen, så I sammen kan arbejde for at forebygge og finde gode løsninger – bl.a. for at undgå for stor arbejdsmængde. Det er nemlig en udfordring, som vi ved, at mange medlemmer kæmper med, fx når ordremængden overskygger den tid, de har til rådighed til at udføre arbejdet.

Der er nok at tage fat på, da tusinder af danskere hver eneste dag er sygemeldte på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø