Ny AT-vejledning om psykisk arbejdsmiljø

Vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet skal hjælpe med at forebygge stress

at screen psyk

Nu er Arbejdstilsynet (AT) klar med ny vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet. Disse krav har stor betydning for udviklingen af stress, og vejledningen skal hjælpe i forbindelse med den forebyggende indsats.

Det psykiske arbejdsmiljø og ikke mindst risikoen for stress fylder også mere og mere blandt medlemmerne af Dansk El-Forbund (DEF). Der har været stigende fokus på området, som DEF har diskuteret på blandt andet det seneste Topmøde for forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og på den seneste kongres.

AT fortæller i omtalen af den nye vejledning, at uklare og modstridende krav kan have alvorlige konsekvenser for medarbejderens helbred og for eksempel øge risikoen for langvarig stress. I praksis kan de opleves ved, at det ”ikke er muligt for medarbejderne at indfri alle krav og forventninger. Det kan for eksempel være, når ledelse, borgere, kunder eller samarbejdspartnere har forskellige ønsker til, hvordan en opgave skal løses.”

Målgruppen for vejledningen er især arbejdsgivere, arbejdsledere, arbejdsmiljøorganisationen (AMO) samt andre ansatte, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden. Reglerne omfatter alle ansatte i virksomheden ”uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed” – de gælder således også for eksempelvis projektansatte, vikarer, elever og andre med løsere tilknytning til virksomheden.

I forbindelse med offentliggørelsen af vedledningen nævner AT tre vigtige tiltag, som ledelsen i samarbejde med medarbejderne kan iværksætte:

  • Afklar løbende med medarbejderne, hvilke krav og ønsker der er til deres arbejde, og hvilke opgaver de skal prioritere
  • Afstem også forventninger med borgere/kunder, så ledelse, medarbejdere og borgere/ kunder alle har de samme forventninger til medarbejdernes arbejde
  • Sørg for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og den nødvendige støtte og indflydelse til at håndtere det uklare og dilemmafyldte.

screen at