Ny teknologi ændrer også arbejdsmiljøet

EU-rapport kommer med bud på, hvordan den teknologiske udvikling skal tackles i en arbejdsmiljømæssig sammenhæng

Den teknologiske udvikling kører i Formel 1-tempo, og parterne i installationsbranchen har længe diskuteret og analyseret, hvad fremtiden vil indebære i forbindelse med blandt andet beskæftigelse og uddannelse. Mindre fokus har der været på, hvad teknologiudviklingen vil betyde for arbejdsmiljøet.

Rapport fra Det europæiske Arbejdsmiljøagentur og teknologiudvikling

Nogle bud på det kan man finde i en ny rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Der er tale om en såkaldt ’foresight’, som opstiller forskellige scenarier. Disse scenarier inddrager information indhentet fra eksperter på basis af litteraturgennemgange, telefoninterview, onlinespørgeundersøgelser og workshopper.

Ifølge en pressemeddelelse viser tendenserne, at IKT-støttede teknologier (informations- og kommunikationsteknologi) inden 2025 vil have ændret udstyret, værktøjerne og systemerne, som bruges til at organisere, administrere og levere produkter, tjenester og viden.

Konsekvenser

Rapporten ser nærmere på mulige konsekvenser af digitaliseringen: Kollaborative robotter (der arbejder side om side med mennesker), kunstig intelligens, tingenes internet, selvkørende biler, bionik, virtuel og augmenteret virkelighed, bærbar teknologi, big data, 3D- og 4D-printning og onlineplatforme: En del af disse teknologier er også blevet identificeret i det ’fremtidsarbejde’, som Dansk El-Forbund og installatørerne i Tekniq beskriver i eksempelvis rapporten Installation 4.0.

De fire arbejdslivsscenarier om år 2025 i rapporten fra agenturet handler om henholdsvis udvikling, forandring, udnyttelse og fragmentering. For hvert scenario udforskes både udfordringer og muligheder samtidig med, at der påpeges fælles problemstillinger på arbejdsmiljøområdet.

På positivsiden hedder det, at der takket være robotteknologier og automatisering sandsynligvis vil være færre, som kommer i berøring med traditionelt farlige arbejdsmiljøer.

Omvendt vil psykosociale og organisatoriske faktorer spille en større rolle: Digitaliseringen af arbejdslivet vil føre til øget overvågning af arbejdstagerne, til en forventning om tilgængelighed døgnet rundt, til hyppigere jobskifter og til, at arbejde og arbejdstagere styres af algoritmer.

Strategier

Ifølge omtalen på Arbejdsmiljøagenturets hjemmeside foreslår rapporten en række mulige strategier på arbejdsmiljøområdet; for eksempel udvidede risikovurderinger på arbejdspladsen ved hjælp af de hidtil ukendte muligheder, som digitale teknologier udgør (bærbar teknologi og big data). Samtidig skal der tages højde for de nye udfordringer, som teknologierne frembyder.

Planlægning og gennemførelse af digitaliseringsstrategier skal ske med en proaktiv arbejdstagerorienteret tilgang, foreslås det. Desuden skal der fastsættes klare rammer for arbejdsmiljørelateret ansvar og hæftelse i forbindelse med nye systemer og arbejdsmetoder.

Rapport og PM fra Det europæiske Arbejdsmiljøagentur om teknologiudvikling