Ny pulje til at videreudvikle indsats mod sygefravær

Fra 1. oktober 2021 til 14. januar 2022 kan offentlige virksomheder søge tilskud fra puljen 'Sygefravær på offentlige arbejdspladser'.

Puljen skal understøtte udvalgte arbejdsområder i målrettet og systematisk at videreudvikle deres sygefraværsindsats og forebygge nedslidning generelt.

Alle personalegrupper inden for følgende områder/enheder kan ansøge:

  • Politi (stat)
  • Beredskab (stat, regioner og kommuner)
  • Fængsler (stat)
  • Hospitaler (regioner)
  • Psykiatri (regioner)
  • Døgninstitutioner (kommuner og regioner)
  • Daginstitutioner (kommuner)
  • Undervisning (kommuner)
  • Erhvervsskoler (stat)
  • Ældreplejen (kommuner)

Ansøgnings- og budgetskema bliver tilgængeligt på STAR.dk fredag den 1. oktober 2021. Der kan søges om tilskud frem til 14. januar 2022 kl. 12.00.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inviterer til digitale informationsmøder om puljen for statslige, regionale og kommunale arbejdspladser henholdsvis den 6., 7. og 8. oktober 2021.

Eftersom der først afgives tilsagn om tilskud i 2022 offentliggøres ansøgningspuljen med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2022.

Få mere information om puljen og informationsmøderne på STAR.dk.