Ny navn til branchearbejdsmiljøråd

BAR Bygge og Anlæg har skiftet navn til BFA Bygge og Anlæg

BAR Bygge og Anlæg er blevet til BFA Bygge og Anlæg. Men ellers er forskellen – næsten – den samme.

BFA-logo

Navneskiftet har baggrund i en ændring af Arbejdsmiljøloven fra 1. januar 2017. Den betyder, at de hidtidige 11 branchearbejdsmiljøråd – og herunder Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg – nu er blevet til fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

I en orientering fra det hidtidige BAR Bygge og Anlæg hedder det, at der for lige præcis denne del af arbejdsmiljøsystemet primært er tale om et navneskifte:

– Vores navn vil fremover være ”Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i bygge og anlæg” eller ”BFA Bygge og Anlæg”, hedder det i en pressemeddelelse.

Og videre:

– Vi dækker stadig de samme brancher inden for bygge- og anlægsbranchen. Og vores primære opgave er som hidtil at vejlede branchens virksomheder med løsning af arbejdsmiljøproblemer. Det gør vi fortsat ved at udarbejde vejledninger, film m.m. om, hvordan man forebygger arbejdsmiljøproblemer i branchen.

Det nye logo kan ses på hjemmesiden www.bfa-ba.dk – hvor det i øvrigt også fremgår, at den gamle adresse også fortsat virker.