Ny kampagne: AMR 2019

LO-kampagnen ”Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019” skal sætte fornyet fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige rolle.

Formålet med den nye kampagne fra LO er at sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige rolle og styrke jer i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet i virksomhederne.

Det skal gøres gennem:

  • Øget respekt og anseelse omkring AMR-rollen og det store arbejde som AMR og arbejdsmiljøorganisationen udfører på arbejdspladsen
  • Styrket fokus på samarbejde mellem AMR og tillidsrepræsentanter (TR) om at skabe bedre arbejdsmiljø og styrke arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne
  • Styrket samarbejde mellem lokalafdelinger og arbejdspladserne om at forbedre arbejdsmiljøet og styrke lokalafdelingernes relationer og netværk med AMR
  • Styrket videns- og kompetenceudvikling omkring arbejdsmiljø både for AMR, TR og valgte/ansatte i lokalafdelingerne

Mangler tid, viden og uddannelse

Kampagnens indhold bygger på svar fra en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2018 blandt LO’S 17.200 arbejdsmiljørepræsentanter – heriblandt også AMR fra Dansk El-Forbund.

Undersøgelsen peger på, at en af de største udfordringer er rent faktisk at få tid til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. Men også manglende viden, kompetenceudvikling og uddannelse er en væsentlig udfordring for AMR.

Undersøgelsen har fået svar fra mere end 7.200 respondenter – og blandt AMR fra Dansk El-Forbund har hele 68,2 procent svaret. Så der er tale om data med stor gyldighed.

I en kortlægning af svarene kan du se, hvordan AMR fra Dansk El-Forbund oplever deres vilkår. Du har også mulighed for at læse den samlede rapport med svar fra alle forbundene i LO.

Fem strategiske pejlemærker

På baggrund af resultaterne har LO udpeget 5 hovedtemaer, der skal fungere som strategiske pejlemærker for kampagnen:

  1. Tid til AMR-arbejdet
  2. Uddannelse og kompetenceudvikling
  3. Strategisk arbejdsmiljøarbejde
  4. Øget rekruttering – herunder også unge
  5. AMR’s rolle og opgaver

De fem hovedtemaer vil fordele sig over året og involvere forskellige aktiviteter. I en visualisering af kampagnen kan du få overblik over aktiviteter og forløb.