Ny instruks fra TEKNIQ Arbejdsgiverne om vanvidsbilisme

Dansk El-Forbund har haft instruksen til gennemsyn og kan acceptere

Ny lovgivning om vanvidsbilisme fik TEKNIQ Arbejdsgiverne til at udsende en erklæring til deres medlemsvirksomheder om, at medarbejderen kan blive erstatningsansvarlig, hvis færdselslovens § 133 overtrædes.

Sammen med Dansk Metal og Blik og Rørarbejderforbundet har vi været i dialog med TENIQ Arbejdsgiverne, da vi mente, at formuleringen var for vidtgående.

  • Efter ansvarserstatningslovens § 23 kan arbejdsgiver kræve erstatning, hvis arbejdstagers adfærd har været uforsvarlig.
  • I en situation hvor et medlem overtræder færdselslovens § 133, vil arbejdsgiver derfor formodentlig kunne kræve erstatning.

Ønsket var at få ændret den udsendte erklæring til en instruks, og det er vi lykkes med. Vi har haft instruksen til gennemsyn – vi har dog ikke haft indflydelse på teksten.

Som medarbejder skriver du og dine kollegaer under på at være instrueret i, at en evt. overtrædelse af færdselsloven kan medføre erstatningskrav og have ansættelsesretlige konsekvenser. Dette er helt i tråd med både dansk lovgivning og fagretslig praksis.

I instruksen beskrives, at virksomheden vil foretage en løbende registrering af, hvilken bil den enkelte medarbejder benytter.

Som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant bør du indgå en lokalaftale om, hvordan denne registrering udføres og opbevares mv.

Er du eller dine kollegaer førere af virksomhedens biler, opfordrer vi jer til at foretage egen registrering af sin kørsel og arbejdstid. Det skyldes, at vi har haft flere sager, hvor GPS-udskrifter bruges til kontrol af bl.a. effektiv arbejdstid mv.

Det er også vigtigt, at du som fører af virksomhedens bil sikrer dig kun at udlåne bilen til de af arbejdsgiveren tilladte medarbejdere, og også her lave en registrering af at have lånt bilen ud.

Kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.