Ny hjemmeside om arbejdsmiljø

Regler, værktøjer og materialer samles på fælles side for Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø

En ny fælles hjemmeside for Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø har set dagens lys. Adressen er amid.dk, hvor amid er en forkortelse af ”Arbejdsmiljø i Danmark”.

Skærmdump af amid.dk - ny arbejdsmiljøhjemmeside

Amid.dk erstatter de to institutioners hidtidige hjemmesider og guider desuden brugerne videre til relevante materialer og værktøjer hos andre aktører på området – eksempelvis på branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs hjemmesider. Endelig giver siden adgang til en lang række forskellige data om arbejdsmiljø.

Mange har gemt links til steder på de gamle hjemmesider, og i en orientering om den nye web-plads hedder det, at der på en række områder vil være en automatisk omdirigering fra de gamle adresser, så brugerne automatisk viderestilles til den relevante side på amid.dk. Dette skulle gælde for eksempel alle love, bekendtgørelser og vejledninger.

Hjemmesiden guider desuden brugerne videre til relevante materialer og værktøjer hos andre aktører på området – eksempelvis på branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs hjemmesider. Endvidere giver siden adgang til en lang række forskellige data om arbejdsmiljø.