Ny hjemmeside gør det let at opdage farlige stoffer i gamle byggematerialer

BFA Bygge og Anlæg lancerer en ny hjemmeside om arbejdsmiljø og sundhedsskadelige stoffer i gamle byggematerialer

Elektrikere og andre håndværkere, der udfører renovering og nedrivning af ældre bygninger, kan blive udsat for sundhedsskadeligt støv, fibre og dampe fra gamle byggematerialer. Der kan være tale om asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997) samt bly og andre tungmetaller i gamle byggematerialer. Stofferne udgør fortsat en risiko ved nedrivnings- og renoveringsopgaver, hvis de ikke opdages, og hvis ikke arbejdet planlægges og udføres efter Arbejdstilsynets regler.

Stofferne findes i en lang række byggematerialer som fliseklæb, rørisolering, maling, fugemasse, isoleringsmaterialer m.m., og kan medføre alvorlige helbredseffekter som kræft, hjerne- og nerveskader, luftvejslidelser og reproduktionsskader for de håndværkere, der udfører arbejdet, og for de personer eller beboere, der opholder sig i nærheden.

Derfor lancerer Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg nu en ny hjemmeside, hvor man på en visuel og overskuelig måde kan finde oplysninger om stofferne og de byggematerialer, de forekommer i, god praksis for forundersøgelser og sikker og forsvarlig udførelse. Hjemmesiden er et visuelt opslagsværk, som gør det let at finde frem til byggematerialerne og forebygge mulige arbejdsmiljøproblemer.

Hjemmesiden indeholder:

  • Billeder og beskrivelser af byggematerialer, tidsperioder og sundhedsfarer
  • God praksis for forundersøgelser
  • Faktaark som beskriver sikker og forsvarlig udførelse af arbejdet
  • Krav og regler

Hjemmesiden henvender sig til bygherrer, projekterende, rådgivere, arbejdsgivere og ansatte i bygge- og anlægsbranchen, samt til private boligejere, der udfører håndværksarbejdet selv eller hyrer håndværkere

Det er Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg, som også står bag ’asbest-huset’, der sammen med Branchefællesskabet for Transport, Service, Turisme og Jord til Bord står bag hjemmesiden. Det er beskæftigelsesministeren og en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter, der har peget på behovet for at sætte forebyggende ind overfor farlige stoffer i byggematerialer som led i anbefalinger om nye initiativer, så færre udsættes for asbest.

Du kan besøge den nye hjemmeside HER