Ny ferielov: Opgørelse over indefrosne feriepenge

Husk at tjekke opgørelsen over dine indefrosne feriemidler i det nye år

OBS. Vejledningen er blevet korrigeret, siden den blev udsendt med nyhedsbrevet til tillidsvalgte 16. december 2020.

I starten af det nye år vil du og dine kollegaer modtage en opgørelse fra ATP/Feriefonden over den feriegodtgørelse, som er blevet indefrosset. Den indefrosne feriegodtgørelse svarer til de feriepenge, som I hver især har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. I modtager jeres opgørelse i e-Boks.

Opgørelsen er beregnet på baggrund af indberetninger fra jeres arbejdsgiver. Arbejdsgiver har frist til 31. december 2020 til at indberette de indefrosne feriemidler.

Det skal I gøre

Det er vigtigt, du tjekker din opgørelse – også selvom du allerede har fået udbetalt en del af den.

Du bør derfor gennemgå dine lønsedler for perioden 1. september 2019 til 31 august 2020 og beregne din samlede lønindkomst. Og mind også dine kollegaer om at gøre det.

  • Hvis du er timelønnet på en overenskomst, skal feriepengene til indefrysning udgøre 12,5 % af de samlede lønindtægter/goder i perioden, der opfylder følgende kriterier:
  1. Beløbet eller godet skal være indkomstskattepligtigt.
  2. Der skal være tale om vederlag for arbejde under ansættelsen.
  3. Du skal have et retligt krav på beløbet eller godet.

Det er nettoferiepengene, der indefryses, når din arbejdsgiver normalt afregner løbende skat af din optjening af feriepenge.

  • Hvis du er lærling, funktionær eller funktionærlignende ansat, som har ret til fuld løn under sygdom og på SH-dage, skal beregnes 12,5 % af lønnen for perioden 1. september 2020 – 31. august 2020 samt 8 % af de 12,5 %. Det er det samlede beløb, som skal indefryses, da arbejdsgivers andel af pension af feriepengene også skal indefryses.

Det er bruttobeløbet, som skal indefryses, når din arbejdsgiver normalt først afregner skat ved udbetaling af feriepengene.

Hvis dine beregninger ikke stemmer med opgørelsen fra ATP/Feriefonden eller din arbejdsgiver, eller du og kollegaerne i øvrigt har behov for hjælp, skal du kontakte din lokalafdeling.