Ny EU-portal om nanomaterialer

EU-portalen EUON giver adgang til den nyeste viden om nanomaterialer. På sigt skal portalen også give adgang til data fra EU-finansierede forskningsprojekter

Anvendelsen af produkter med nanomaterialer er et område under udvikling, og der dukker løbende nye op. Efter mange års international forskning er der i dag enighed om, at nanopartikler er mere sundhedsskadelige at indånde end større partikler med samme kemiske sammensætning. De små partikler er farlige, fordi de havner meget dybt i lungerne, hvilket i værste tilfælde kan være kræftfremkaldende og forøge risikoen for hjertekarsygdomme. Nanomaterialer har også fundet vej ind i elfaget, hvor det især er elektrikere inden for industri- og forsyningsområdet, der kommer i kontakt med materialerne. Ifølge en rapport om elektrikernes arbejdsmiljø fra 2010 er mange elektrikere dog usikre på, om de kommer i kontakt med stoffet.

Men nu er der hjælp at hente via EU’s nye portal EUON (European Union Observatory for Nanomaterials), som har til formål at give organisationer, virksomheder, myndigheder og forbrugere lettere adgang til viden om nanomaterialer. Det oplyser Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

EU’s nye portal EUON (European Union Observatory for Nanomaterials) har til formål at give organisationer, virksomheder, myndigheder og forbrugere lettere adgang til viden om nanomaterialer. Illustration: Colourbox

EUON hostes og vedligeholdes af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og er finansieret af EU-kommissionen. Portalen giver blandt andet mulighed for at finde oplysninger om eksisterende nanomaterialer på det europæiske marked og vil i de kommende år byde på interessant læsestof om sikkerhed, innovation, forskning samt anvendelse og regler ved brug af nanomaterialer.

I de kommende år vil ECHA videreudvikle portalen med en database, der skal indeholde data fra store forskningsprogrammer på nanoområdet, som EU gennem tiden har finansieret. Databasen over forskningsdata bliver lige nu udviklet med udgangspunkt i 4 store EU-finansierede forskningsprojekter: eNANOMAPPER, NANOREG, NANOREG2 og caLIBRAte. Databasen kommer i første omgang til at indeholde data om nanomaterialers fysisk-kemiske og toksikologiske (skadelige) egenskaber.

Fakta om nanomaterialer:

Nano er en måleenhed. 1 nanometer (nm) = en milliardtedel af en meter, dvs. 0,000 000 001 m.

Nanopartikler er således partikler i den størrelsesorden.

Nanomaterialer kan findes i stoffer eller produkter, der anvendes i byggeriet, men de kan også skabes eller frigives under en arbejdsproces. Partikler i nanostørrelse findes fx i dieselos. Nanomaterialer kan også være naturligt skabte, fx partikler fra vulkansk udbrud.

BFA Bygge & Anlæg (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg) har udgivet digitale fakta-ark om nanomaterialer i byggeriet. Dem kan man downloade HER

Besøg EUON HER