Ny elsikkerhedslov snart endeligt i kraft

Overgangsperiode for de nye elsikkerhedsregler slutter 1. juli.

1. juli 2017 trådte den nye installationsbekendtgørelse under elsikkerhedsloven i kraft med en overgangsperiode på 2 år. Så 1. juli 2019 skal alle arbejde efter de nye elsikkerhedsregler. I nogle tilfælde kan man dog søge om dispensation fra reglerne.

Formålet med de nye regler er blandt andet at øge anvendelsen af internationale standarder.

Mindst 2 RCD’er på installationen

Før 1. juli 2017 var kravet fx, at installationen kunne nøjes med at være fordelt på én RCD (Residual Current Device) – også kaldet fejlstrømsafbryder. De nye regler medfører et krav om mindst to RCD’er, så installationen i stedet er fordelt på mindst to fejlstrømsafbrydere.

Den nye regel skal sikre, at en RCD ikke afbryder alle grupper, så fx en enkelt fejl ikke er skyld i, at hele installationen bliver afbrudt.

I videoen kan du høre Steen Søndergaard fra Sikkerhedsstyrelsen forklare de nye regler om RCD.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

I en artikel fra Electra fremhæver Steen Søndergaard desuden seks vigtige forhold omkring de nye elsikkerhedsregler:

  1. Nye krav ved arbejde på installationer, så den elektriske risiko vurderes
  2. Brug standarder, når installationen skal dimensioneres
  3. Krav om to fejlstrømsafbrydere (RCD’er) på installationen
  4. Krav om overspændingsbeskyttelse, så elektrisk udstyr er beskyttet mod lynnedslag
  5. Krav til belysning, så der laves en risikovurdering frem for at opfylde et detailkrav
  6. Ændringer eller udvidelser til eksisterende installationer skal opfylde de nye el-regler

Stort tema om de nye regler i Elektrikeren

I den kommende udgave af fagbladet Elektrikeren vil du kunne læse et større tema om den nye el-sikkerhedslov.

Det handler blandt andet om konsekvenserne af overgangen til de nye el-regler for branchen, om de nye uddannelseskrav for arbejde på eller nær spænding og om afskaffelsen af den kontroversielle 75%-regel. Sidstnævnte vækker glæde hos især Dansk El-Forbund.